I en tid, hvor vi ser højrefløjen vokse rund omkring i EU, der er vores værdier som tolerance, mangfoldighed og respekt for individets rettigheder også under angreb. Derfor er det vigtige end før at adressere de udfordringer vi har, som underminerer disse værdier. Det kunne bl.a. være omvendelsesterapi, en tvivlsom praksis, der forsøger at ændre en persons seksualitet eller kønsidentitet. Omvendelsesterapi er en meget tvivlsom praksis, som desværre stadig i 2024 bliver praktiseret. På europæisk plan anslår man, at omkring 5 % af alle LGBTQ+ personerne, er blevet tilbudt omvendelsesterapi på et tidspunkt i deres liv, det tyder dog på at der er et stort mørketal.

Dem der udfører terapiformen hævder at de kan “helbrede” LBGTQ+ personer fra deres seksualitet eller kønsidentitet , men det kan de selvfølgelig ikke. Det er udelukkende baseret på fordomme, uvidenhed og skadelige metoder. Især for mindreårige, som bliver efterlader med livslange ar på sjælen. Det kan vi ikke accepterer i vores samfund!.

I Danmark er omvendelseterapi lovligt, hvorimod andre europæiske lande har taget initiativer til at forbyde det. bl.a har Belgien indført en lov, der gør det ulovligt for fagfolk som læger, psykologer og præster at udføre omvendelsesterapi med en strafferamme på op til to års fængsel. Tyskland har også indført et forbud mod omvendelsesterapi for personer under 18 år, og kun voksne over 18 år kan give samtykke til terapi, hvis det sker frivilligt og med fuld information om konsekvenserne.

EU bør indføre et forbud mod omvendelsesterapi i hele unionen. Det vil sende et stærkt signal om beskyttelse af individuelle personers rettigheder og bekæmpelse af diskrimination. Men også for at leve op til EUs traktat hvor det tydeligt fremgår at EU skal beskytte LGBTQ+ personers rettigheder.

I en tid hvor LGBTQ+ rettigheder er under angreb forskellige steder i verden, er det endnu vigtigere, at vi står fast og siger fra overfor diskrimination og had. Ingen kan eller skal omvende nogen fra noget de er.

Lad os dette være en opfordring til den danske regering om at gå forrest i kampen mod omvendelelsesterapi.

Rasmus Nordqvist nr 2 på SF-listen til Europa Parlamentet
John Brandt nr 14 på SF-listen til Europa Parlamentet