I maj måned blev forbrugerpriserne i Danmark kun 2,9 procent højere sammenlignet med samme måned året før, ifølge et EU-harmoniseret forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik.

Væksten er på dets laveste niveau siden efteråret 2021 og indikerer en betydelig nedgang i forbrugerprisstigningerne.

En af årsagerne til denne aftagende stigning er et prisfald på elektricitet og brændstof, som er blevet påpeget af Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv til DR. Han påpeger, at dette faktum understreger, at de værste måneder med markante prisstigninger er overstået.

I april lå den årlige stigning i forbrugerpriserne på 5,6 procent, hvilket gør den mere moderate stigning i maj endnu mere bemærkelsesværdig. Denne udvikling kan bringe en vis lettelse for forbrugere, der har oplevet en periode med hurtigt stigende priser på forskellige varer og tjenester.

Den nylige nedgang i forbrugerprisstigningerne kan være resultatet af flere faktorer. Øget konkurrence på el- og brændstofmarkedet kan have presset priserne nedad. Desuden kan indførelsen af foranstaltninger fra regeringen eller andre økonomiske aktører have bidraget til at stabilisere priserne.