Regionsrådet godkendte i dag fordelingen af midler, der skal styrke og udvide fertilitetsbehandlingen i Region Syddanmark. Pengene skal primært gå til enlige og par, som fra 1. august 2024 tilbydes op til seks reagensglasbehandlinger til første barn – i stedet for de tre, de kan få i dag. Unge kræftpatienter og fertilitetspatienter med behov for psykologhjælp tilgodeses også.

Drømmen om at få et barn naturligt går desværre ikke i opfyldelse for alle, der ønsker det. Derfor har regeringen med finansloven for 2024 besluttet at afsætte 45 mio. kr. om året fra 2024 og frem til at styrke fertilitetsområdet i hele landet.

Med de penge kan regionerne fremover tilbyde op til seks forsøg med reagensglasbehandling af enlige og par til første barn. I dag tilbydes de maksimalt tre forsøg.

I Region Syddanmark udgør andelen af de 45 mio. kr. fra finansloven 9,5 mio. kroner årligt.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

– Det er rigtig glædeligt, at vi fra 1. august 2024 kan tilbyde både enlige og par op til seks reagensglasforsøg til første barn. Mange oplever i dag, at der netop skal flere forsøg til end tre, før det lykkes at blive gravid. Derfor giver det kun god mening, at vi investerer i vores fælles fremtid ved at udvide antallet af forsøg. Jeg håber, at vi hermed vil kunne hjælpe med at opfylde endnu flere enlige og pars største ønske, nemlig at blive forældre og danne familie.

Fertilitetsbehandling styrkes på flere fronter
Regionen gennemfører lige nu ca. 700 reagensglasbehandlinger om året. På Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital, der er regionens klinik for reagensglasbehandling, forventer man, at tilbuddet om ekstra reagensglasforsøg til første barn vil betyde ca. 150 ekstra behandlinger om året.

Derudover vil Fertilitetsklinikken fra 1. januar 2025 med midlerne også kunne tilbyde flere at komme hurtigere i gang med behandling ved at tilbyde 100 ekstra fertilitetsbehandlingsforsøg om året.

Unge kræftpatienters fertilitet sikres
Region Syddanmark vil også fremover systematisk kunne tilbyde unge kræftpatienter fertilitetsbevarende behandling. Det betyder, at de vil kunne få udtaget og nedfrosset æg og sæd, inden de går i gang med kemobehandling.

Mette With Hagensen siger:

– Unge, der rammes af en kræftsygdom, mister allerede rigtig meget af deres ungdomsliv og for nogle deres mulighed for at leve deres liv som alle andre unge. Med finanslovsmidlerne kan vi sikre, at de ikke også mister muligheden for at stifte familie i fremtiden. Unge kræftpatienter i regionen er tidligere blevet tilbudt at få taget æg ud eller at få nedfrosset sæd, men det har ikke været en fast del af alles behandlingsforløb før nu.

Udover unge kræftpatienter vil en række udvalgte unge patienter med f.eks. sklerose og endometriose samt transkønnede kvinder også blive tilbudt systematisk fertilitetsbevarende behandling. Samlet set er der afsat midler til, at 65 patienter årligt fra 1. august 2024 kan få hjælp ud over de ca. 20, som allerede får hjælp i dag.

Hjælp til at håndtere det mentale
Alle enlige eller par i fertilitetsbehandling oplever en grad af angst, sorg, mistrivsel eller depression. Derfor vil regionen bruge en del af finanslovsmidlerne på at tage god hånd om enlige eller par, der har behov for det.

Pengene vil gå til at screene den enlige eller parret for mistrivsel i forbindelse med behandlingsforløbet. Hvis det vurderes, at de har brug for hjælp, kan de fra 1. oktober 2024 og frem tilbydes op til to samtaler med en psykolog.

Mette With Hagensen siger:

– Vi ved, at den mentale rejse, patienter i fertilitetsbehandling er på, ofte kan opleves som en følelsesmæssig rutsjebanetur. Det giver derfor rigtig god mening at tilbyde patienter, der mistrives, samtaler med en psykolog, hvis de ønsker det, så de kommer godt igennem deres behandlingsforløb.

Derudover vil Fertilitetsklinikken udvide telefontiderne, så patienterne har bedre mulighed for at tage kontakt til personalet, hvis de oplever bekymringer undervejs i forløbet.

Regeringen og Danske Regioner indgik 18. juni 2024 en aftale om offentligt tilbud om reagensglasbehandling til andet barn. Det forventes, at regionerne vil være klar til at tilbyde hjælp til andet barn fra 1. december 2024.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu styrker fertilitetsområdet og udvider antallet af fertilitetsforsøg fra 3 til 6 for par og enlige, som ønsker sig en baby. Det giver dem mere ro, fordi de nu ved, at de har op til 6 forsøg og dermed større chance for, at det lykkes at blive gravide. Senere på året skal vi udvide tilbuddet til også at gælde barn nummer to. Det betyder meget for mig, at vi nu kan tilbyde dette til kommende forældre, fordi jeg ved, hvor stor en gave et barn er. Derfor var det også en af de ting, som jeg gik til valg på sidste gang, og som jeg har fulgt meget nøje. Så at det nu bliver til virkelighed, er bare rigtig glædeligt, siger Pernelle Jensen fra Venstre.