Blot halvdelen af de danskere, der blev ramt af skader ved stormfloden i oktober, havde hørt fra deres forsikringsselskab et døgn efter anmeldelsen. Derfor inviterer erhvervsminister Morten Bødskov nu branchen til en drøftelse.

Da den historisk voldsomme stormflod ramte Danmark i oktober, fik tusindvis af danskere ødelagt deres huse og sommerhuse.

De danske forsikringsselskaber er bindeled mellem de ramte borgere og Stormflodsordningen, som udbetaler erstatningen. En ny opgørelse viser, at blot 54 procent af de ramte havde hørt fra deres forsikringsselskab et døgn efter, de havde anmeldt en stormflodsskade, selvom der er fælles forståelse om, at det som udgangspunkt skulle være inden for et døgn.

På den baggrund har erhvervsminister Morten Bødskov inviteret brancheorganisationen Forsikring og Pension til møde for at gøre status over arbejdet med at hjælpe de stormflodsramte danskere.

– Det vigtigste for mig er, at de danske forsikringskunder får en ordentlig og tryg behandling. Det handler om først om fremmest om svartid og så er det vigtigt, at selskaberne gør deres kunder opmærksomme på de muligheder, der er, som fx genhusning. For det er en voldsom oplevelse af få sit hjem oversvømmet. Derfor er det ikke godt nok, at så mange danskere har skulle vente lang tid på at få svar fra deres forsikringsselskab. Jeg opfordrede allerede dagen efter stormfloden selskaberne til at sætte alle kræfter ind på at hjælpe de ramte danskere. Nu har jeg inviteret branchen ind, så de kan komme med en forklaring på, hvordan og hvor hurtigt de har taget hånd om deres kunders behov, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Bag tallene i undersøgelsen ligger besvarelser fra forsikringsselskaber, som tilsammen har modtaget 2.600 anmeldelser om skader fra stormfloden. Heraf er der i 1.401 sager rettet henvendelse til den berørte borger inden for det første døgn.