Nyheder

Nyheder

KL og regeringen har indgået en økonomiaftale for 2024. Der er tale om en stram aftale, men den giver et reelt grundlag for den kommunale budgetlægning. Nu har regeringen sammen med kommunerne en stor opgave i at afstemme med borgerne, hvilken velfærd de kan forvente i de kommende år, lyder det fra KL. KL og regeringen har i dag indgået...
I løbet af en kort periode har der været to harmonikasammenstød på Fynske Motorvej. Da oprydningsarbejdet fra det første uheld nær Ejby i østlig retning nærmede sig sin afslutning, fandt et andet harmonikasammenstød sted nær Odense V, rettet mod Sjælland. Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at flere køretøjer har været involveret i disse harmonikasammenstød.
I forbindelse med den nye lægevagtsaftale mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark er der nedsat et Partsforum. Mandag godkendte regionsrådet deres repræsentanter, der skal være med til at sikre, at den indgåede aftale opretholdes. Efter længere tids forhandlinger blev der indgået en ny aftale om lægevagten den 19. januar 2023. I den forbindelse blev det aftalt, at der nedsættes et...
Kulturkonsulenter og medarbejdere på kulturinstitutioner i de syv kommuner i Trekantområdet bliver i 2023 klogere på ungekultur – og hvordan man fremmer den. Det bliver ét af resultaterne af, at den regionale kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Trekantområdet har sat 1 mio. kr. af til et akademi for ungekultur. Et andet udkomme bliver kulturoplevelser for de unge, der forbruger kultur –...
Danmark formøblede en 2-0 føring på udebane mod Kazakhstan, og endte med at tabe 3-2 efter et kollaps i slutningen af kampen. Meget tydede på endnu en dansk sejr i EM-kvalifikationen. Rasmus Højlund var på pletten efter efter 20 minutter, og efter 36 minutter slog den brandvarme angriber til igen og scorede til 2-0. I anden halvleg ændrrede kampbilledet sig. Danskerne...
For 17. år i træk markerer WWF Verdensnaturfonden den verdensomspændende begivenhed Earth Hour for at fejre naturen og sætte fokus på tabet af biodiversitet. Earth Hour foregår lørdag den 25. marts 2023 klokken 20.30-21.30. Danskerne opfordres til at bruge en aftentime på naturen, kloden og dyrene. Naturen og biodiversiteten er i krise. Jordens bestande af vilde dyr er gennemsnitligt faldet...
Fulde bilister i alderen 17 til 24 år er årsag til hver tredje dræbte og alvorligt tilskadekomne i spiritusulykker i bil. Særligt overrepræsenteret er landkommunerne, hvor der sker mange ulykker i forhold til antallet af unge, som bor der. En langt større andel af unge bilister har kørt spritkørsel sammenlignet med andre bilister. Det er de triste realiteter i en...
DIF fik kort efter Ukraine-krigens udbrud en donation fra Grundfos Fonden til nytilkomne flygtninge. Siden da har DIF støttet 1.600 ukrainske flygtningebørn. Bare tre uger efter, at Rusland invaderede Ukraine, donerede Grundfos Fonden fem millioner til DIF. Midlerne var øremærket idrætsforeningernes arbejde med nytilkomne flygtningebørn. Et år efter krigsudbruddet har DIF via puljens midler støttet i alt 1.600 ukrainske flygtningebørn. Midlerne...
Ranum Efterskole og Skolerne i Oure byder på masser af aktiviteter og foredrag på bådudstillingen i Fredericia Højskoler og efterskoler med sejladslinjer er vigtige for at introducere nye generationer for sejlerlivets glæder - og Boat Show Denmark er et vigtigt udstillingsvindue mod potentielle kommende elever. Så der er med andre ord tale om en god symbiose, når blandt andre Ranum...
Med 109 tvangsauktioner i januar begyndte 2023 med et fald på 11 pct. sammenlignet med december 2022, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter det lave niveau, som man så i de sidste måneder af 2022, ind i 2023. Ser man på de to seneste tremånedersperioder, lå det samlede antal tvangsauktioner i november 2022 - januar 2023 på...

Et opgør med kontrol Danmark

0
Den 5. juni kunne danskerne fejre deres grundlov. Mange valgte at gøre det ved havearbejde, med grillen eller en ekstra cykeltur. Vejene var fulde...

Opdatering af MitID app skal mindske svindel og gøre det nemmere at bruge MitID...

0
Den 6. juni udkommer en opdatering af MitID app, som skal mindske risikoen for svindel og gøre det nemmere at godkende med MitID fra...

Regeringen genindfører ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge

0
Fra 1. juli bliver det igen muligt at opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Fredag har et flertal...

Ny iværksætterpolitik skal vende trist udvikling – SMVdanmark lancerer hjælp til iværksættere

0
Folketingets kommende iværksætterpolitik skal rette op på, at Danmark har mistet 20.000 selvstændige på 13 år. Regeringens nye analyser leder i den rigtige retning,...

Danske priser er steget mindre end i EU-lande

0
De danske forbrugerpriser er steget nogle procentpoint mindre siden starten af 2022 end i nærtliggende EU-lande og EU set under et. Det gælder også...

Sådan kommer vi videre med fremtidens grønne arbejdsmarked

0
Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling stiger markant i de kommende år og risikerer at sætte omstillingen i stå. CONCITO og Tænketanken...