Danmark har i dag en centralt styret beskæftigelsesindsats, som inddeler borgerne i 13 målgrupper, og hvor der er mere end 200 regler og særregler på tværs af målgrupperne. Systemet er yderst komplekst og administrativt tungt. Ekspertgruppens analyser peger på, at utilfredshed med jobcentrene i høj grad skyldes de regler, som borgerne er underlagt, og at borgerne oplever, at det er reglerne, som bestemmer indsatsen frem for deres behov.

Ekspertgruppens reformforslag indeholder seks hovedanbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats. Det er ekspertgruppens vurdering, at anbefalingerne fastholder beskæftigelsen, giver lavere omkostninger, større værdighed og tilfredshed, og et mere enkelt og gennemsigtigt system.

Formand for ekspertgruppen, Claus Thustrup Kreiner, siger:

“Det har ikke været en nem opgave. Kommissoriet indeholder en række svære balancer og ambitiøse mål. Ekspertgruppen har anlagt en analytisk tilgang til arbejdet. Derfor har vi gennemført en række analyser samt indhentet viden fra praktikere, forskere, organisationer og interessenter.

Der er et stort potentiale i at erstatte det nuværende one-size-fits-all-system med en ny tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers behov. Vores rapport indeholder anbefalinger til den største reform af beskæftigelsesindsatsen nogensinde, som gør systemet billigere, enklere og mere værdigt, uden at det svækker beskæftigelsen.”

Ekspertgruppens hovedanbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats:

  1. Få målgrupper og færre særregler: Reduktion fra 13 til 5 målgrupper for beskæftigelsesindsatsen og afskaffelse af en lang række særregler.
  2. Individuelt tilrettelagt indsats for borgeren: Frihed til sagsbehandlerens faglighed og fokus på en mere individuelt tilrettelagt indsats for borgerne.
  3. Værdigt sanktionssystem i balance: Afstemte rådighedskrav med fokus på rådighed for borgere tæt på arbejdsmarkedet og en markant lempelse for syge og borgere længere fra arbejdsmarkedet.
  4. Nedlæggelse af jobcentrene og fri organisering: Krav om, at kommunerne skal have et Jobcenter, fjernes, og kommunerne får fuld juridisk frihed til, hvordan de vil organisere beskæftigelsesindsatsen internt og imellem hinanden.
  5. Mere plads til a-kasser og private leverandører: A-kasser og private leverandører får nye opgaver i indsatsen med mere valgfrihed for borgerne.
  6. Styring efter resultater: Friere rammer til kommuner, a-kasser og aktører med fokus på resultater frem for proceskrav.

Læs også