Efter flere ugers forsøg på at modarbejde det foreslåede lovforslag om kilometerafgift på lastbilkørsel, annoncerer Vejskatskomiteen, at den opløser sig selv.

Komiteen havde overvejet at støtte en plan fremlagt af en aktionsgruppe, der foreslog, at mindre grupper af vognmænd selv skulle planlægge og gennemføre lokale demonstrationer i hele Danmark. Dette skulle anmeldes som individuelle demonstrationer, en tilgang, som komiteen og deres advokat fandt juridisk forsvarlig.

Under hele processen har Vejskatskomiteen haft en positiv dialog med politiet, der har støttet op om deres planer. Politiet meddelte dog, at eventuelle blokeringer af hovedveje straks ville blive ophævet.

Komiteen viderebragte denne information til deres medlemmer, hvorefter vognmændene blev omdirigeret til at demonstrere ved motorvejstilkørslerne. På det tidspunkt var beskeden fra myndighederne, at disse demonstrationer kunne gennemføres lovligt, forudsat at Vejskatskomiteen fremlagde en detaljeret plan for demonstrationernes gennemførelse, og hvordan de ville sikre passage for nødvendige trafikanter.

Komiteen blev dog aldrig givet mulighed for at fremlægge denne plan. I stedet har repræsentanter fra Midt- og østjyllands politi koordineret en indsats for at gennemgå sagen juridisk. Som resultat heraf er Vejskatskomiteen blevet stillet over for betingelser, som de finder umulige at efterkomme.

De føler, at enhver lovmæssig mulighed er blevet udnyttet for at forhindre deres planlagte, lovlige demonstration. På baggrund heraf, og fordi komiteen udelukkende ønsker at støtte lovlige, demokratiske metoder, har de besluttet at opløse Vejskatskomiteen med øjeblikkelig virkning.

Vejskatskomiteen afslutter med at takke for den støtte, de har modtaget igennem projektet. De har værdsat den passion og engagement, som de har oplevet. De vil fortsætte med at deltage i planlagte møder og høringer, men nu som private borgere.