De Økonomiske Råd har fremlagt en rapport med en bedre økonomi end hidtil ventet, og det kommer til at øge presset for at skaffe flere hænder til erhvervslivet, lyder det fra Dansk Industri

Dansk økonomi har udviklet sig bedre end det så ud i efteråret, viser den nye rapport fra De Økonomiske RÅD (DØR). Beskæftigelsen er højere end nogensinde, og selvom man fortsat forventer et lille dyk i efteråret, vil faldet i beskæftigelsen blive mindre end vurderet i efteråret 2022, skriver DØR.

-Dansk økonomi står betydeligt bedre, end de fleste ventede for et helt eller bare et halvt år siden. Det betyder, at vi ikke længere skal forvente en større økonomisk krise, som de fleste frygtede før vinteren, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri (DI).

-Selvom økonomien nok bremser lidt op, så er der stadig et stort pres på arbejdsmarkedet – også større end DØR tidligere skønnede. Derfor vil en del virksomheder fortsat mangle arbejdskraft og risikerer at måtte sige nej til nye ordrer eller udvikling af virksomheden.

DI’s politiske direktør understreger, at hvis ikke der kommer nye reformer, så vil den altafgørende bremse for at udvikle vores samfund være manglen på hænder.

-Det er glædeligt, at vores økonomi klarer sig så godt. Det er båret af et meget stærkt dansk erhvervsliv og de mange dygtige medarbejdere, og derfor skal vi sikre, at der fortsat er medarbejdere til virksomhederne, siger Emil Fannikke Kiær.

Selskabsskatten er vigtig for vækst og velstand

DØR vurderer også i sin rapport, at selskabsskat har positive effekter på investeringer, arbejdsudbud og BNP, og at nedsættelser af selskabsskatten er delvist selvfinansierende. DØR kaster dog også et kritisk blik på effekterne af ændret selskabsbeskatning og lægger på den baggrund op til justeringer.

-Vismændenes kritik ændrer ikke grundlæggende på, at lavere selskabsskat fortsat er et af de mest effektive instrumenter til at øge produktiviteten og dermed vækst og velstand uden at påvirke den økonomiske ulighed nævneværdigt, forklarer Emil Fannikke Kiær.

Selv om DI på flere punkter kan følge vismændenes kritik af selskabsskattens effekt, er der også faktorer, der trækker i den modsatte retning, og som ville skulle inddrages i forbindelse med en eventuel justering af ministeriernes beregningsmetoder.

-Som en lille åben økonomi med et begrænset antal meget store, globale virksomheder skiller Danmark sig på afgørende punkter ud fra omverdenen, hvilket betyder, at den internationale forskning, som DØR arbejder ud fra, ikke altid kan overføres en til en til danske forhold. Det skal der tages højde for, siger Emil Fannikke Kiær.