Et enigt Folketing har i dag videreført ordningen med et socialt frikort frem til udgangen af 2024 med en forhøjet beløbsgrænse på 40.000 kr.

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der forlænger forsøgsperioden med socialt frikort med halvandet år fra den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2024. Med lovændringen hæves desuden beløbsgrænsen for det sociale frikort fra 20.000 kr. til 40.000 kr.

Det betyder, at særligt socialt udsatte fortsat kan få gavn af det sociale frikort efter juni måned, og at de får mulighed for at tjene op til 40.000 kr. årligt. De mere end 8.000 personer, der har et socialt frikort pr. 30. juni, vil få videreført dette automatisk.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

-Der findes en gruppe mennesker i Danmark, der ikke passer ind i de kasser, samfundet forsøger at komme dem i. Det kan være mennesker, der kæmper med psykiske lidelser, misbrug eller hjemløshed. For de mennesker kan det sociale frikort være en vej ind i fællesskabet og en mulighed for en værdig tilværelse. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi både forbedrer og forlænger ordningen for de, der lever deres liv på kanten.

Regeringen vil desuden se på, hvordan ordningen kan videreføres efter 2024.

Fakta
-Det sociale frikort har siden 2019 gjort det muligt for særligt socialt udsatte at tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt, uden at indtægten fradrages i deres eventuelle forsørgelsesydelser.
-Med lovforslaget, der netop er vedtaget i Folketinget, hæves beløbsgrænsen, så borgerne pr. 1. juli 2023 får mulighed for at tjene op til 40.000 kr. årligt.
-Siden forsøgsperiodens start i 2019 er mere end 000 personer blevet visiteret til ordningen, og knap 4.000 personer har anvendt deres sociale frikort i forbindelse med en eller flere ansættelser.
-Evalueringer af ordningen har vist, at brug af det sociale frikort skaber øget livskvalitet og trivsel for udsatte borgere – både mentalt og fysisk, og at det kan bidrage til at få borgere tættere på ordinær beskæftigelse.