Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti deltog i EP-valgarrangementet på Fredericia Gymnasium. Efterfølgende reflekterede han over emnerne. Han er særligt ked af, at de unge frygter for sikkerheden i Europa.

Vistisen fik spørgsmål fra salen i debatten, og efterfølgende kunne eleverne komme rundt til de forskellige partier og tale uddybende med dem.

– Jeg tager med mig, at mange dygtige engagerede unge mennesker om samfundsforhold, både om løsninger på grønomstilling og sikkerheden i Europa. Jeg er ked af, at ungdommen frygter for sikkerheden på det europæiske kontinent; det betyder, at vi har fejlet politisk i forhold til at holde Rusland nede og inde, så de ikke udgør en trussel for verdenssamfundet, siger Vistisen.

Et emne, som blev bragt op, var den grønne omstilling.

– Det var vigtigt med bagsiden af medaljen i forhold til den grønne omstilling. Det er rigtig dyrt og koster mange jobs. Den går på to ben; vi skal innovativt skabe vækst og udvikling, og det er afgørende for, at vi kommer i mål med den og får en befolkningsmæssig opbakning. Det var godt at udfolde det, da det ellers lyder lidt som en surdej, uanset hvem man stemmer på, siger Anders Vistisen.

Et andet emne, der er højaktuelt, er situationen med Ukraine. Her mener DF’eren, at EU har spillet fallit.

– Desværre har EU vist, hvorfor de ikke skal være en udenrigspolitisk aktør i Ukraine, fordi de har svigtet. Der har været mange skåltaler, men når man ser på den økonomiske bistand, har det bidraget mindre end hvad Storbritannien har alene. Når man ser på landeniveau, har Danmark bidraget dobbelt så meget som Frankrig, Spanien og Italien har gjort til sammen. Det betyder, at EU ikke har levet op til løfterne for Ukraine. Særligt trist er det, at Nordkorea har kunnet levere flere granater til Ukraine end hele EU har kunnet. Vi står i en situation, hvor vi prøver at begrænse Ukraines landeksport i en sektor, hvor de kan tjene penge, både til deres velfærdssamfund, mens krigen varer, men også til at købe ind til deres forsvar og betale deres soldater. Nu modvirker vi eksporten og må vise større solidaritet ved at lade dem handle mere frit, mens krigen står på, forklarer Anders Vistisen.

Han ser valgkampen som en oplysningskampagne omkring EU.

– Det vigtigste er at fortælle danskerne, at EU står over for en skillevej, hvor landene ikke længere har veto på følsomme områder som skat og udenrigspolitik. Vi er nødt til at debattere det. Meget af valgkampen handler om fremskridende planer, som bakkes op af et stort flertal i Europa-Parlamentet. Det er vi nødt til at have en demokratisk debat om, slutter Anders Vistisen.