Hvert år taber den globale skibsfart containere, der ender på havets bund til skade for havmiljøet og til fare for søfarten. Nu vil erhvervsminister Morten Bødskov i fællesskab med sine nederlandske og tyske kollegaer have FN’s søfartsorganisation til at stramme reglerne for skibscontainere.

Under en kraftig storm i december 2023 tabte et containerskib 46 containere i Nordsøen. Der er siden da foregået et større oprydningsarbejde fra erhvervets side af, men episoden er ikke en enestående hændelse for global søfart.

Derfor opfordrer erhvervsminister Morten Bødskov nu FN’s søfartsorganisation, IMO, til at skærpe reglerne for containerskibe for at undgå flere tabte containere på bunden af søveje til fare for global skibsfart og til skade for havmiljøet med plastikforurening. Det gør han i et fælles ministerbrev med Tyskland og Nederlandene, der er sendt til IMO’s generalsekretær Arsenio Dominguez.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

– Vores havbunde skal ikke være containerkirkegårde. Det forurener havmiljøet med plastik og udgør en risiko for sejlende. Derfor har jeg i fællesskab med mine tyske og nederlandske kollegaer sendt et brev med anbefalinger til IMO’s generalsekretær, så vi kan komme problemet til livs. Der er ikke nogen lette løsninger. Det ved vi, og det samme gør erhvervet, der tager problemstillingen meget alvorligt. Men det er vigtigt, at vi sammen på tværs af farvande gør alt for at undgå flere tabte containere på havets bund.

I brevet anbefaler Danmark, Tyskland og Nederlandene blandt andet, at IMO ser på muligheden for at skærpe kravene til konstruktionen af containere, så de bedre kan holde til at lastes i flere lag. Dertil foreslår de tre ministre, at der sættes globale krav til, hvordan rederierne beregner fastgørelsen af containere, og at skibenes besætninger trænes i at kunne forudsige risikable bølgeforhold.

De tre medunderskrivere opfordrer IMO til at betragte tiltagene i en større helhed, der sikrer, at de enkelte tiltag understøtter hinanden. Ved ikke kun at justere enkeltvis vil man fremover bedre kunne bidrage til at forebygge tab af containere og mindske plastikforurening i havet.