CJ A/S er stadig en ung virksomhed i deres branche og besidder stadig den barnlige glæde ved at bygge ting, som de selv siger. Grundlaget blev lagt som en konsekvens af finanskrisen i 2011. En tidligere Fredericia-entreprenør måtte lukke sin virksomhed i den turbulente periode og en stribe nøglemedarbejdere fra den tidligere virksomhed startede sammen CJ A/S.

I dag står virksomheden som en solid og innovativ entreprenørvirksomhed med fire hovedområder, nemlig bolig og erhverv, industriservice, tankanlæg og anlægsarbejder. Med snart 400 byggeprojekter, både store og små, og en medarbejderstab, som er vokset til mere end 170 personer, er der også blevet plads til at etablere flere afdelinger og købe så udviklingen kan fortsætte.

– Vi er jo stadigvæk en ret ny i virksomhed byggebranchemæssigt forstand. Vi er ret agile og har fundet vores vej ind via de huller, der har været i markedet både her på vores kontor i Fredericia, men også på vores forholdsvis nystartede kontor i Langeskov og i Horsens. Vi har fundet nogle personer, som har haft lyst til at løfte, løfte vores kultur, løfte vores værdisæt og så har vi fundet nogle steder, hvor der har været de her huller. Der var og er brug for nogen som som os, og det er det vi lykkedes med, fortæller Jonathan Smetana, Adm. Direktør for CJ A/S.

CJ har været i stand til at etablere sig i forholdsvis nemt i de tre byer ved at flytte ressourcer rundt for således at kunne servicere kunderne bedst muligt.

– Da vi gerne ville have flere lokationer, som kunne supplere vores eksisterende organisation, måtte vi så vidt muligt flytte nogle ressourcer for at hjælpe det ene og et andet sted. Men vi har travlt i trekantsområdet så det gav mening ikke at flytte dem for langt. Derfor skulle det være muligt at vi flytte folk rundt mellem vores kontorer så de kan hjælpe spidsbelastninger og omvendt. Og det er godt, for vi kan i større grad kan servicere vores kunder tilfredsstillende hele tiden. Vi har givet os selv nogle flere strenge at spille på og kan herved prioritere vores ressourcer og omfordele dem, når noget ændrer sig, sådan som det ofte gør i byggebranchen, uddyber Jonathan Smetana.

– 2022 har været anderledes de tidligere år. Med så ung en virksomhed har vi en anden ballast end andre måske ældre byggevirksomheder, som ofte bærer rundt på en gammel kultur. Det gør os bare mere omstillingsparate, siger Smetana. 

CJ’s agilitet og evne til at spotte og udfylde huller i markedet har været en styrke for dem igennem krisen og har ført dem til at have en endnu mere succesfuld forretning. Det er interessant at se, hvordan de vil udvikle sig i fremtiden, og om de vil vælge at ekspandere yderligere eller forblive fokuserede på deres nuværende kerneområder.

– Der har været meget ustabilitet i rigtig mange forsyningskæder grundet krigen i Ukraine. Det har været rigtig, hårdt for organisation og hele tiden kæmpe med det uforudsete, at der hele tiden komme komme benspænd ind i projekterne og ind i de flows, som man havde forberedt og og brugt tid på og line up. Så skulle man igen til at lave om på processen i byggeriet for at kunne nå nogle deadlines. Vi har heldigvis været begunstiget af nogle bygherrer, som så har været villig til at hjælpe os, være villig til at kigge på, at hvis vi løber så hurtigt vi kan og gør det bedst muligt, jamen så var de villige til at hjælpe os fordi vi er en lidt anderledes sanktioneret virksomhed end nogle af de andre på vores størrelse. Den store del af faste kunder, med troen på os har båret en enorm del af omsætning det sidste år, fortæller Jonathan Smetana.

CJ A/S gør sig ikke fastsatte mål om at nå en bestemt omsætning eller et bestemt antal ansatte, men vil altid være altid åbne for vækstmuligheder, hvis og når de dukker op. 

– Skulle der komme en god mulighed, så går vi ind og analyserer på den. Bruger en masse data. Får snakket med en masse mennesker. Og finder ud af, om der er grobund i den her nye mulighed. Og nogen træder vi af på og siger nej tak til. Og det kommer vi også til at gøre i kommende perioder. Jeg tror ikke vi vil kigge ind i et 2023 hvor vi åbner endnu et nyt kontor, men i fremtiden er der da bestemt mulighed, siger Smetana. 

CJ A/S har altså ikke nogen konkrete planer om at åbne yderligere lokationer i nærmeste fremtid, men afviser absolut ikke muligheden for en fremtidig ekspansion. Det er vigtigt at være fleksible og åbne for mulighederne, når de opstår, for at kunne fortsætte med at udvikle deres forretning og til stede for deres kunder.

I øjeblikket arbejdes der på egenproduktion af jordarbejde, kloakarbejde, betonarbejde og belægninger, og har også serviceaftaler med store industrikunder. CJ A/S har formået at tage ressourcer fra deres byggeafdeling for at hjælpe deres egenproduktion, hvilket direktør, Jonathan Smetana, anser som en privilegeret egenskab de godt kan være stolte af.

Virksomheden har haft størst succes i Fredericia, hvor de har formået at servicere de største erhvervsdrivende i området med både små og store projekter.

– Vi servicerer stort set alle de store erhvervsdrivende i vores lokalområder, ingen opgave er for stor eller for lille for den sags skyld, og der sker mange ting rundtomkring. Der er mange investeringer på trods af hvad man hører. Eksempelvis arbejder vi i øjeblikket på at bygge den største daginstitution i Hedensted og forventer at selve projekteringen allerede er færdig til sommer. Her vil vi bruge både kontoret i Horsens og Fredericia i samarbejde for at nå det bedste resultat og skabe en større helhed for institutionen, udtaler 

CJ A/S oplever en konstant tilstrømning af små og mellemstore ordrer, og med en særligt god december i forhold til ordreindtag. 

– Det er på gensalg, det er på faste faste kunder, som bliver ved med at komme med ordrer til os, og det gør de jo fordi vi forsøger at efterleve deres behov hver gang, forsøger at opføre os ordentligt, prøver at byde ind på hvad det er for nogle løsninger de har brug for, og ikke kun tilbyde dem det, som de spørger efter, men kommer ind helt tæt på kundens behov, komme ind og analyserer: Hvad er det egentlig som der er brug for? Der er stor forskel på, om en kunde skal have lavet noget, der skal holde i fem år eller måske i 50 år, siger Jonathan Smetana, og slutter.

– Måske man ikke altid behøver at få en Rolls Royce, hvis det ikke er der behovet er, vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der kan betale sig og hvad der kan forrente sig. Den bedste løsning. Og det gælder både, vores erhvervskunder, men større private investeringer.