CEPOS’ forskningschef Karsten Bo Larsen har følgende kommentarer til regeringens nye sundhedsstrukturkommission.

– Sundhedsministeriets egne opgørelser viser, at der siden 2019 er kommet ca. 7 procent flere fuldtidsansatte på sygehusene. Samtidig har der været et betydeligt fald i antallet af behandlinger med ca. 4 procent. Det er således faldende effektivitet og ikke mangel på hænder, der er den primære årsag til de akutte problemer med ventelister, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

– På længere sigt vil mindre ungdomsårgange og flere ældre indebære, at man ikke kan rekruttere sig ud af problemerne. Derfor er stigende effektivitet på længere sigt også den eneste vej til løsningen af problemerne i sundhedsvæsenet, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

– Øget effektivitet er altså det eneste, der kan løse både de kortsigtede og langsigtede problemer i sundhedsvæsenet. Det ønsker regeringen helt klart ikke at sige direkte, da det ikke er et populært budskab blandt store grupper af ansatte i sundhedssektoren. Tilsvarende vil løsningerne på effektivitetsproblemerne også være upopulære blandt medarbejderne. Desuden vil det tage lang tid at implementere ændret organisering med videre, og resultaterne kommer først på længere sigt, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

– Nu har regeringen heldigvis et år til at overveje, hvordan de politiske implementeringsudfordringer skal håndteres, så sundhedsstrukturkommissionens forslag ikke får samme skæbne, som de to seneste forsøg på at lave en grundlæggende sundhedsreform, siger Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS.

Karsten Bo Larsen kan kontaktes på 41 22 04 76 for uddybende kommentarer.