https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Regeringen og støttepartierne Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om finansloven for 2023. Aftalen kommer i kølvandet på flere ekstraordinære kriser, som den danske økonomi har klaret sig godt igennem. Danmark oplever fortsat højkonjunktur med øget inflation og pres på arbejdsmarkedet, hvilket finansloven for 2023 tager højde for ved at dæmpe den økonomiske aktivitet og adressere presserende udfordringer.

Selvom inflationen er faldende, er den stadig høj og udgør en af de største udfordringer for den danske økonomi. Derfor er det ansvarligt, at et bredt flertal i Folketinget har enstemmigt vedtaget en finanslov for 2023, der tager højde for disse udfordringer. Finansloven bidrager til at sænke tempoet i økonomien og dæmpe kapacitetspresset i den danske økonomi med en finanseffekt på -0,9 procentpoint.

Finansloven for 2023 adresserer også akutte problemstillinger, som Danmark står overfor. Et bredt flertal i Folketinget blev tidligere på året enige om en økonomisk støtte til de danskere, der er hårdt ramt af den høje inflation. Der er også indgået en bred aftale om en Ukrainefond på ca. 7 mia. kr. i 2023. Finansloven sikrer desuden stabil drift ved at afsætte midler til en flerårsaftale for skattevæsenet og et løft af domstolene. Derudover prioriteres penge til blandt andet ret til ekstra orlov til forældre med tvillinger, demonstrationsprojekt vedrørende oprensning af PFAS-forurening og videreført styrkelse af Klimarådet i 2024.

Jeg er glad for, at vi i dag har indgået en bred finanslovsaftale med SF, LA, RV og DF. Det er en stram og ansvarlig finanslov, hvor vi målrettet har valgt at prioritere vores sundhedsvæsen, velfærd, klima og miljø.

Nicolai Wammen, Finansminister

Fungerende økonomiminister Stephanie Lose tilføjer: – Vi har indgået en god og bred aftale, som passer godt på danske familiers og virksomheders økonomi. Lige nu oplever vi, at inflationen falder, og den positive udvikling skal vi understøtte.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger: – Med opbakning fra næsten tre fjerdedele af Folketingets medlemmer har vi landet en aftale, der sikrer penge til unge, klima, konkurrenceevne og kultur. Det er godt for Danmark i en svær tid.

Også tilfreds hos Radikale Venstre, hvor Martin Lidegaard udtrykker sig på Twitter. Det samme gør SFs leder, Pia Olsen Dyhr.

Hovedelementer i Aftale om finansloven for 2023

Regeringen og [aftaleparter] har indgået Aftale om finansloven for 2023. Aftalepartierne er enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:

Klima og miljø

 • Videreført styrkelse af Klimarådet
 • Demonstrationsprojekt med oprensning af PFAS
 • Videnstaskforce om PFAS
 • Oprydning af generationsforureninger
 • Havets natur

Trivsel, psykiatri og uddannelse

 • Fremrykning af her-og-nu pakken til den regionale psykiatri
 • Fremrykning af pårørendeindsats fra psykiatriplanen og midler til Projekt UNIK
 • Trivselsfremmende initiativer på de videregående uddannelser (Studenterrådgivningen)
 • Løft af headspace
 • Udvidet rådgivningsordning i Børns Vilkår
 • Taskforce om højtbegavede børn

Ældre- og socialområdet mv.

 • Videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet
 • Udbredelse af Housing First-tilgangen
 • Ligestilling af tilbud til voldsudsatte mænd
 • Løft af Checkpoint (AIDS-fondet)
 • Øget støtte til ungekrisecentret Joannahuset
 • Venner Viser Vej

Økonomi og arbejdsmarked

 • Ekstra orlov til forældre med tvillinger
 • Mulighed for højere indbetaling på aktiesparekonto
 • Forhøjet personfradrag for personer under 18 år

Øvrige

 • Demokratiske virksomheder
 • Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK)
 • Støtte til Dyrenes Vagtcentral
 • Skærpet indsats mod indbrud (kosterregister)
 • Kulegravning af eksisterende alkoholbehandling
 • Styrkelse af Team Danmark

Finansiering mv.

 • Udmøntning af centrale reserver mv.
 • Tilpasning af reserver vedrørende sænkelse af klasseloft og bedre mulighed for udsat skolestart
 • Udgiftslofter 2023-2026
 • Aftalens karakter