I marts 2023 var der 2.986.500 personer i job. Det er 4.800 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,2 procent. Siden marts 2022 er der dermed samlet set kommet 46.100 nye beskæftigede til.

Ser man på den private sektor, er der kommet 3.300 flere lønmodtagere fra februar til marts måned. I samme periode er der kommet 1.400 flere offentligt ansatte.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

-Beskæftigelsen slog for 8. gang i træk rekord i marts måned. Det er positivt, fordi en høj beskæftigelse jo gør det muligt for den enkelte at forsørge sig selv og sin familie, men også fordi vi som samfund har brug for, at alle, der kan, bidrager.

-I regeringen har vi allerede taget initiativ til at få flere med i arbejdsfællesskabet. Vi har gjort det muligt at få udbetalt efterlønnen, hvilket bevirker, at flere bliver på arbejdsmarkedet et par år mere. Vi har fjernet modregningen for pensionister, og inden længe kan også efterlønnere i sundhedsvæsenet arbejde ved siden af uden at blive modregnet.

-Det er også regeringens mål at skabe et endnu mere rummeligt arbejdsmarked, hvor alle kan bidrage med dét, de nu kan. Flere skal gå fra deltid til fuldtid, flere indvandrere skal i arbejde og flere skal opkvalificeres og efteruddannes.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

-Og så arbejder vi på, at ledige skal have mere hjælp fra deres a-kasse, som kender det relevante jobmarked. Desuden vil vi forhøje beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere, så endnu flere ser et incitament til at bidrage på arbejdsmarkedet.