I februar 2023 nåede antallet af beskæftigede personer op på 2.983.500, hvilket er en stigning på 5.400 personer eller 0,2 % i forhold til måneden før. Fra februar 2022 til februar 2023 er der således i alt kommet 56.000 nye beskæftigede til.

Når man ser på den private sektor, er antallet af lønmodtagere steget med 5.200 fra januar til februar. I samme tidsrum er der blevet 200 flere offentligt ansatte.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

– I februar satte beskæftigelsen endnu en gang rekord, og det er blandt de bedste nyheder, jeg som beskæftigelsesminister kan modtage. Regeringens mål er at opnå så høj beskæftigelse som muligt, så det er meget opmuntrende, at vi fortsat bevæger os i den rigtige retning, selv i usikre tider.

– Vi ønsker, at alle, der er i stand til det, skal have en plads i arbejdsfællesskabet. Derfor er det også glædeligt, at vi snart udvider mulighederne for, at folkepensionister og efterlønnere i sundhedsvæsenet kan arbejde ved siden af deres ydelse uden at blive modregnet. Dette er en gevinst både for arbejdspladser, der mangler arbejdskraft, og for den enkelte, der i højere grad kan bestemme tempoet for sin tilbagetrækning, fortsætter ministeren.

Med det sagt er Ane Halsboe-Jørgensen opmærksom på, at visse grupper i samfundet for øjeblikket er særligt hårdt ramt af inflationen og ikke har mulighed for at blive en del af arbejdsstyrken.

– Derfor har et flertal i Folketinget besluttet at yde inflationshjælp til bl.a. folkepensionister med de laveste indtægter og SU-modtagere berettiget til handicaptilskud. Vi har også aftalt hjælp til udsatte børnefamilier. Dette er en god hjælp, der ikke bidrager til inflationen, afslutter beskæftigelsesministeren i sin kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for februar 2023.