En 60-årig mand blev torsdag den 20. juni 2024 ved retten i Odense dømt til udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Den nu 60-årige mand blev i 2015 tilkendt dansk statsborgerskab. I ansøgningen havde manden på tro og love skrevet under på, at han ikke havde begået kriminelle forhold i Danmark eller i udlandet, herunder forhold, som han endnu ikke var sigtet, tiltalt eller dømt for.

Det viste sig dog ikke at være sandt, idet han umiddelbart før tildeling af statsborgerskab havde overtrådt straffeloven – blandt andet ved overgreb og forsøg på voldtægt af et familiemedlem, hvilket han i 2017 blev idømt 3 års fængsel for.

Da manden i 2017 var dansk statsborger var der ikke på daværende tidspunkt grundlag for at udvise pågældende under sagen.

Efter domfældelsen i 2017 blev manden imidlertid efterfølgende frataget sit danske statsborgerskab i 2022 i byretten, da retten således fandt, at manden tilbage i 2015 havde givet urigtige oplysninger i forbindelse med sin ansøgning om statsborgerskab. I efteråret 2023 stadfæstede Vestre Landsret, at der skulle ske frakendelse af mandens danske statsborgerskab.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi anlagde herefter en særskilt sag om udvisning af manden ved retten i Odense.

Det er den sag som retten i Odense i dag har givet anklagemyndigheden medhold i.

– Jeg er godt tilfreds med dommen, da det er en situation, vi ikke har set før. Dels er jeg tilfreds med, at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om, at der i denne særlige situation skulle være mulighed for, at føre en særskilt sag om udvisning. Men naturligvis også for at retten var enig i påstanden om, der skulle ske udvisning, siger specialanklager ved Fyns Politi Daniel Dokkedahl.

Den 60-årige har anket dommen til landsretten.