Ekstreme oversvømmelser i Norge, skovbrande i Grækenland og en altopslugende tørke på Afrikas Horn. Ikke mindre end fire ud af fem danskere bekymrer sig for konsekvenserne af de globale klimaforandringer, viser ny undersøgelse foretaget af Epinion for Folkekirkens Nødhjælp. 

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, deler danskernes store bekymring.  

”Det ekstreme vejr påvirker vores del af verden, men de fattigste lande rammes allerhårdest og det medfører sult og flygtningekriser. Jeg oplever det personligt, når jeg besøger vores projekter i verdens allermest klimasårbare lande. Så jeg tilhører selv flertallet af klima-bekymrede danskere,” siger Birgitte Qvist-Sørensen.  

Ifølge Epinions-undersøgelsen mener flere end 60 procent af danskerne, at vi har et særligt ansvar for at hjælpe fattige lande med at tilpasse sig klimaforandringerne. Det arbejde er i fuld gang og kræver endnu flere investeringer i klimatilpassede afgrøder, adgang til regnvand i de tørre perioder, varslingssystemer og beskyttelse mod ekstremt vejr, understreger Birgitte Qvist-Sørensen. 

”Hvis ikke det stod klart før, har de seneste måneders udvikling understreget, at hverken på vores breddegrader eller i resten af verden kan vi nøjes med at reducere vores udledninger. Vi er nødt til at tilpasse os den nye virkelighed, vi står i. Der skal handles hurtigt, og der skal handles effektivt – og der skal skrues op for indsatserne.” 

Epinions-undersøgelsen viser også, at der er en voksende villighed i den danske befolkning til at tage større ansvar for klimakrisen. Svarene fra danskerne viser, at flertallet har omlagt eller overvejer at omlægge deres forbrugsvaner til mere bæredygtige alternativer som at købe genbrugstøj, spise mere plantebaseret mad og begrænse antallet af flyvninger. 

Danskernes villighed til at omstille sig udmønter sig også i en skærpet efterspørgsel på klimapolitiske ambitioner fra Christiansborg: 70 procent af befolkningen tilkendegiver, at de allerede stemmer eller overveje at stemme på partier, der er villige til at føre en ambitiøs klimapolitik herhjemme og i verden. 

”Det internationale samfund må og skal tage ansvar for at hjælpe de meste sårbare befolkninger med at tilpasse sig de alvorlige udfordringer. Og heldigvis er danskerne klar til at tage mere ansvar. De ser, at verden brænder – og kræver nu en reaktion,” siger Birgitte Qvist-Sørensen.