”Vi skal ikke hjem, vi skal videre,” siger formanden for Byggegruppen i 3F, Claus von Elling, der vil have øget fokus på asbest herhjemme.

Et flertal i Europa-Parlamentet har netop stemt ja til EU’s asbestreform, der blandt andet sænker grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet i EU-medlemslande fra de nuværende 100.000 fibre pr. kubikmeter til 2.000 over en periode på seks år.

-Det er et super vigtigt skridt på vejen for at beskytte de europæiske arbejdstagere mod udsættelsen for asbest. Jeg er særlig glad for det styrkede uddannelseskrav og den lavere grænseværdi. Det øger det generelle beskyttelsesniveau, og vi håber, at det vil smitte af særligt på de udenlandske kolleger, der kommer til Danmark og fjerner asbest i nattens ly og mørke, siger formanden for Byggegruppen i 3F, Claus von Elling, i en kommentar.

-Byggegruppen i 3F har arbejdet med denne sag de seneste 30 år. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at det store arbejde nu bærer frugt. Vi skylder en særlig tak til de danske medlemmer af Europa Parlamentet, som har forhandlet og lyttet til vores ønsker og prioriteringer – både gennem vores europæiske bygningsarbejderforbund, der er lykkedes med at rejse dagsordenen i EU og fra os i 3F, siger Claus von Elling.

Omkring 90.000 mennesker dør hvert år af asbestrelaterede sygdomme i EU. Det nye direktiv sætter nye standarder for krav om det rigtige sikkerhedsudstyr og autorisation til at fjerne asbest.

-Asbest er et kæmpe samfundsproblem, som kan ramme alle vores medlemmer og andre borgere både herhjemme og internationalt. Derfor er det et kæmpe skridt mod et sundere samfund, at parlamentet nu har sagt ja til et sæt fælles spilleregler om at beskytte borgere og arbejdstagere mod de farlige fibre, siger 3F’s forbundssekretær Lene Krabbe Dahl.

Claus von Elling mener, at det nye direktiv er en god begyndelse, men at vi langtfra er i mål.

-Kampen for et asbestfrit Danmark er langt fra slut. Derfor arbejder vi videre blandt andet med at færdiggøre autorisationsordningen, men også for fortsat at sætte asbest på den politiske dagsorden herhjemme. Det kan for eksempel ske gennem ønske om en tilskudsordning til boligejere og et fortsat ønske om at indføre et forbud mod indkapsling,” siger Claus von Elling.