Forestil dig en fremtid, hvor skibe lægger til i Fredericia Havn lastet med indfanget CO₂, der skal lagres sikkert og permanent i den danske del af Nordsøen. Det er ambitionen med en ny partnerskabsaftale, som lanceres i dag mellem TotalEnergies Denmark, Evida og Associated Danish Ports (ADP), som understøtter de nationale målsætninger for CO₂-reduktion og planerne for fangst og lagring af CO₂.

Partnerskabet har til formål at udvikle transportløsninger, for indfanget CO₂ med Fredericia Havn og Taulov Dry Port som vigtige transitpunkter, der skal forbindes via rørledninger til lagringsstederne i Nordsøen.

Geologiske undersøgelser viser, at Danmarks undergrund er et ideelt sted at opbevare opsamlet CO₂. Den centrale geografiske placering i Europa gør det også muligt at bidrage til, at vores EU nabolande kan reducere deres udledninger ved hjælp af CCS-faciliteterne. Men det er afgørende, at der bliver udviklet infrastruktur til at transportere CO₂’en til lagringssteder, i den nødvendige skala.

Det er essentielt, hvis vi skal reducere udledninger og nå de danske og globale klimamål, siger Martin Rune Pedersen, landechef for TotalEnergies i Danmark:

– CCS er en bro til fremtidens klimaløsninger. TotalEnergies har arbejdet med CO₂-lagring globalt i mange år. Nu indleder vi en indsats i den danske del af Nordsøen, og med vores projekt Bifrost har vi som mål årligt at lagre 5 millioner tons CO₂fra 2030. En stærk transportinfrastruktur er afgørende for at opnå det mål. Med dette partnerskab tager vi det næste skridt mod at udvikle rygraden i vores fremtidige offshore CCS-industri, ikke mindst takket være vores dygtige partnere Evida og ADP.

Sidste år blev TotalEnergies Danmark og Evida enige om at undersøge mulighederne for at etablere en onshore CO₂-rørledningsinfrastruktur i Danmark.

– Det nye partnerskab er en naturlig forlængelse af dette. En CO2-rørinfrastrukturs berettigelse og værdi for Danmark stiger, jo flere der kan benytte den, og jo større mængder CO₂ den skal transportere. Det er Evidas erklærede mål at skabe en åben infrastruktur med stor udnyttelse, hvor adgang stilles til rådighed for alle med behov for CO₂-transport, siger Kim Søgård Bering Kristensen, administrerende direktør i Evida.

Fredericia som CO2-hub

Udviklingen af infrastrukturen skal være på plads, når TotalEnergies Bifrost-lager er klar til at lagre CO₂, hvilket forventes at ske i 2030. Målet er at etablere en rørledning, det såkaldte ”North Sea link”, der forbinder Fredericia-området med den jyske vestkyst, hvor offshore infrastruktur skal bruges i den videre transport af CO₂’en til lageret i den danske del af Nordsøen. Taulov Dry Port vil være i stand til at modtage og transportere CO₂ via lastbiler og jernbane, som derefter kan føres ind i rørledningsinfrastrukturen.

Rune D. Rasmussen, CEO, ADP hA/S.

– I samarbejde med EVIDA og TotalEnergies positionerer og understøtter vi Danmark som et foregangsland med massiv CO₂-håndtering. I ADP ser vi det nye samarbejde som en særdeles spændende tilføjelse til vores kerneaktiviteter, hvor vi samtidig bidrager væsentlig til at nå de danske klimamål. Fredericia ligger centralt placeret i Danmark og agerer som det vigtigste multimodale transportknudepunkt. Med opkobling til Nordsøen via den jyske vestkyst bliver Fredericia et af de vigtigste knudepunkter for grøn infrastruktur, siger Rune D. Rasmussen, adm. direktør for ADP.

Det vil også blive taget i betragtning, om der er mulighed for at forbinde andre relevante områder med infrastrukturen. Særligt i forhold til at forbinde Esbjerg Havn med offshore-infrastrukturen for at gøre det lettere at lagre CO₂, der importeres til havnen i den danske del af Nordsøen.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: Olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere arbejder mod at sikre energi, der er stadig billigere, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande.

Om Evida

Evida er Danmarks nationale distributør af metangas (natur- og biogas) med mere end 40 års erfaring med at drive et sikkert og effektivt gasnet. Det er et stærkt fundament, der kan bringes videre i udbygningen af en kommende CO₂-infrastruktur. Evida arbejder for at skabe en sikker rørført infrastruktur, som kan føre CO₂ til lager dybt i undergrunden eller til anvendelse i PtX-indsutrien. Det er på den måde, Evida skaber forbindelser i den grønne omstilling.

Om ADP

ADP er en havnekoncern, der ejer og driver havnene i Fredericia og Nyborg samt Taulov Dry Port. Havnene har en unik central beliggenhed og er med deres internationale standarder vigtige knudepunkter for samhandel og opretholdelse af forsyningskæderne i Produktionsdanmark. ADP og pensionsselskabet PFA har i et joint-venture udviklet Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane.