Etik

Vi tilstræber en høj grad af præcision i vores formidling. Vi tager hensyn til det omkringliggende samfund og samarbejder med myndighederne omkring oplysning af konkrete sager. Vi sikrer, at alle har ret til genmæle inden udgivelse. Vi er opmærksomme på og efterser, at børn, psykisk syge eller andre personer der ikke kan overskue konsekvenserne af deres egen deltagelse i en offentlig formidling beskyttes.

Vi bestræber os på at foretage en nøje vurdering af offentlighedens interesse i en given sag i forhold til den enkeltes ret til privatliv. Samtidig arbejder vi med kritiske vinkler og med skrappe krav til dokumentation og kildematerialet.

Vi retter fejl, , så snart vi bliver eller bliver gjort opmærksom på dem.

Vi ønsker en stærk etisk formidling, der bibringer ny viden og samtidig sikrer samfundets og borgernes tryghed og sikkerhed.

Danske Digitale Medier bygge sin virksomhed på fundamentet af Den Danske Grundlov, Dansk og international Lovgivning, herunder Medieansvarsloven og Retningslinjer for god presseskik. Danske Digitale Medier søger også at leve op til et helt grundlæggende værdisæt, der udspringer heraf. Et værdisæt som blandt andet omfatter værdier om ærlighed, tillid og troværdighed, åbenhed, gennemsigtighed, ordentlighed, ansvarlighed og retfærdighed, trivsel m.fl.

Danske Digitale Medier vil løbende skrive, holde debatter om og udvikle dette fundament og vores grundlæggende værdisæt, i takt med at vi lader os inspirere, udfordre og bliver klogere. Det gør vi, fordi vi ønsker at følge med tiden, læserne, lytterne, seerne, kunderne, ambassadørerne og alle vores interessenter. Vi gør det også, fordi vi ønsker at gøre en forskel og være trendsættere og facilitatorer for udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Se også:

Faktatjek

Etik

Rettelser

Ejerskab

Redaktion