Politik

Politik

I Middelfart er udviklingen af Klimafolkemødet gået i rivende fart. Fra et beskedent startpunkt for tre år siden, har mødet vokset sig til et centralt knudepunkt i den danske klimadebat. Johannes Lundsfryd, en af hovedkræfterne bag arrangementet, ser tilbage på begyndelsen med et smil. - For tre år siden var vi kun 500 deltagere, der sad i et telt, mens...
Fra 1. juli bliver det igen muligt at opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Fredag har et flertal i Folketinget vedtaget L 128, som skal bidrage til, at flere vælger en vej som faglært – til gavn for den enkelte ledige og til gavn for arbejdsmarkedet og virksomhederne, som mangler kvalificerede hænder. Fra 1....
Kystkommuner og digelaug i Vadehavet kan nu søge om økonomisk hjælp til kystbeskyttelsesprojekter gennem en pulje på 150 mio. kroner. Puljen skal støtte klimatilpasningsprojekter og dermed gøre de danske kyster mere robuste til at stå imod mere ekstremt vejr som følge af klimaforandringerne. Nu åbner en ny pulje på 150 mio. kroner til kystbeskyttelsesprojekter. Sidste år modtog 10 projekter tilsagn om...
Et enigt Folketing har i dag videreført ordningen med et socialt frikort frem til udgangen af 2024 med en forhøjet beløbsgrænse på 40.000 kr. Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der forlænger forsøgsperioden med socialt frikort med halvandet år fra den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2024. Med lovændringen hæves desuden beløbsgrænsen for det sociale...
Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om ændring af lov om vagtvirksomhed. Med lovforslaget får kommunerne som led i en forsøgsordning mulighed for at anvende tryghedsvagter, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum. Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet, Dansk Folkeparti og...
Det skal være trygt for børnefamilier og andre tilskuere at komme på stadion. Derfor har et enigt Folketing i dag vedtaget et lovforslag, som skal styrke indsatsen mod hooligans. Lovforslaget giver blandt andet politiet mulighed for at bortvise personer fra stadionområdet, hvis de udviser utryghedsskabende adfærd i forbindelse med højrisikokampe. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2023. Den danske...
En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har netop indgået aftale om en modernisering af de...
Statsministeren besøger Grønland for at tale sikkerhedspolitikSikkerhedspolitik danner rammen, når statsminister Mette Frederiksen den 6.-7. juni er i Grønland. Statsministeren deltager tirsdag i møde i Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarspolitisk Kontaktudvalg sammen med udenrigsministeren, den fungerende forsvarsminister, justitsministeren og deres grønlandske og færøske kolleger. Fokus vil blandt andet være på den rolle, som Arktis og Nordatlanten har i den geopolitiske virkelighed efter...
Erhvervsminister Morten Bødskov er udpeget til at være fungerende finansminister, mens den siddende finansminister Nikolai Wammen tager på forældreorlov. Fra den 5. juni til den 13. august 2023 vil Wammen være på orlov, og Bødskov vil i mellemtiden overtage hans ministerielle opgaver. Trods det ekstra ansvar vil Bødskov fortsætte med at varetage sine egne pligter som erhvervsminister. https://twitter.com/Statsmin/status/1663840240702767106
Regeringen tager et historisk skridt fremad med et ambitiøst forsvarsforlig, der foreslår at investere ca. 143 mia. kroner i dansk forsvar og sikkerhed over det næste årti. Med en kraftig investering forventes det at sikre Danmarks opfyldelse af NATO’s målsætning om at bruge to pct. af BNP på forsvar og sikkerhed varigt fra 2030. Det er en bekræftelse på...

Et opgør med kontrol Danmark

0
Den 5. juni kunne danskerne fejre deres grundlov. Mange valgte at gøre det ved havearbejde, med grillen eller en ekstra cykeltur. Vejene var fulde...

Opdatering af MitID app skal mindske svindel og gøre det nemmere at bruge MitID...

0
Den 6. juni udkommer en opdatering af MitID app, som skal mindske risikoen for svindel og gøre det nemmere at godkende med MitID fra...

Regeringen genindfører ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge

0
Fra 1. juli bliver det igen muligt at opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Fredag har et flertal...

Ny iværksætterpolitik skal vende trist udvikling – SMVdanmark lancerer hjælp til iværksættere

0
Folketingets kommende iværksætterpolitik skal rette op på, at Danmark har mistet 20.000 selvstændige på 13 år. Regeringens nye analyser leder i den rigtige retning,...

Danske priser er steget mindre end i EU-lande

0
De danske forbrugerpriser er steget nogle procentpoint mindre siden starten af 2022 end i nærtliggende EU-lande og EU set under et. Det gælder også...

Sådan kommer vi videre med fremtidens grønne arbejdsmarked

0
Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling stiger markant i de kommende år og risikerer at sætte omstillingen i stå. CONCITO og Tænketanken...