Fredericia Teater har fremsendt kvartalsrapport til både bestyrelse og kommune. Det viser, at musicalen Young Frankenstein gav større underskud end forventet.

Der er i resultatopgørelsen pr. 31.3.2014 en negativ afvigelse på 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet, hvor der var budgetteret med et negativt resultat på 1,6 mio. kr.

Årsagen til underskuddet er et svigtende billetsalg, samt højere udgifter til både personale og markedsføring.

Bestyrelsen og ledelsen sigter efter et resultat, der går i nul for 2014.

Det forventes, at politikerne i kultur- og idrætsudvalget i Fredericia Byråd tager budgetopfølgningen til efterretning og anbefale, at Fredericia Teater anmodes om at udarbejde en handlingsplan for genopretning. Det sker på et møde onsdag.

(Foto: Søren Malmose)