Politikere fra alle kommuner i Sydjyllands storkreds var samlet i Kolding til en erfaringsudveksling om det frie valg. Ført an af tre folketingsmedlemmer for Venstre var det frie valg på dagsordenen, for spørger man Venstre, så er regeringen på vej i den helt forkerte retning.

Temaet for det topmøde Eva Kjer Hansen, Anni Matthiesen og Ellen Trane Nørby var tovholdere for var ”Hvordan styrker vi det frie valg for syd- og sønderjyderne?”. Her havde de inviteret Venstre-politikere fra hele Sydjylland inden for til læring, erfaringsudveksling og politikudvikling.

– Alt erfaring viser, at borgerne er mere tilfredse, når de selv træffer et aktivt valg. Samtidig er vi vidt forskellige og har forskellige ønsker til, hvordan vi vil leve vores liv. Det frie valg skal styrkes og ikke mindskes, siger Eva Kjer Hansen.

– Emnet er mere aktuelt end nogensinde. Den socialdemokratiske regering har netop frataget de unge frit valg på gymnasierne ved indførelse af tvangsfordeling. Forleden kunne man læse, at det nu også kommer til at gå ud over folkeskolen, lyder det fra Ellen Trane Nørby.

– Arrangementet skal ses som et slags Venstre-topmøde i Syddanmark, hvor vi på tværs af kommuner, region og folketing skal trække på hinandens erfaringer, så vi i fremtiden kan sikre danskerne endnu flere og bedre muligheder på alle velfærdsområder i Syddanmark, forklarer Anni Matthiesen.

Eva Kjer: Der er behov for handling

Eva Kjer Hansen glæder sig over, at der var så stor opbakning til topmødet. Det viser ifølge hende, at der blandt Venstres medlemmer i Sydjylland er en stor opbakning til det frie valg, som hun er så bekymret for, under den nuværende regering.

– Det frie valg er super vigtigt for de borgere der er afhængig af den hjælp de bliver visiteret til. Det kan være pleje, børnepasning eller andet. Erfaringen viser, at man bliver mere tilfreds og at der er mere værdighed, hvis man selv har indflydelse. Det fri valg er afgørende og noget jeg altid har kæmpet for. Det er helt afgørende for borgeren og borgeren rettighed til at tilrettelægge sin egen hverdag. Vi ser desværre, at regeringen begrænser det frie valg. På mange områder forsøger de at begrænse valgmuligheden, siger Eva Kjer Hansen.

– Derfor har vi valgt at samle kræfter på tværs af kommunerne for at dele erfaringerne. Jeg har selv sat et arbejde i gang i Kolding Kommune, fordi jeg opdagede – og det er jeg rystet over – at kommunale dagplejere og private ikke må komme til de samme aktiviteter. Der er også det vi kalder for et skatkammer, hvor arbejdspladser afleverer materiale. Der er fri adgang for de kommunale institutioner, men ikke de private. Det er en urimelig forskelsbehandling. En anden konkret udfordring er afregning af madpriser. Det er helt urimeligt, at de private leverandører skal have en enorm likviditet, når man først får den korrekte pris med meget store forsinkelse. Det er blot et par eksempler på, at vi i kommunerne bliver mere bevidste om hvad der er af forskelsbehandling, fortsætter hun.

– Vi havde valgt at samle kommunale og regionale aktører i storkredsen Sydjylland. Vi havde repræsentanter med fra alle kommuner, herunder en række borgmestre. Det er fordi det er en vigtig dagsorden for os i Venstre. Det er borgernære ting, som vi ved betyder rigtig meget. Vi har sagt der er fire temaer. Sundhed, skolevalg, børn og ældre. Vi ved bare, at det betyder rigtig meget for de mennesker der har brug for den her hjælp. Det skal gives med værdighed og respekt for, at vi alle har forskellige værdier og holdninger. At vi kan samle så mange, det viser, at der er et lokalt engagement. Jeg håber, at vi kan inspirere hinanden, forklarer Eva Kjer Hansen.

Statsminister Mette Frederiksen har igangsat frikommuneforsøg rundt om i landet, hvor der er meget positive tilbagemeldinger. Eva Kjer Hansen mener, at det til dels bekræfter Venstres pointe om, at det frie valg er vigtigt – men for Venstre handler det om det frie valg for borgeren, ikke kun for kommunen.

– Jeg synes det bekræfter det. Dog er der en bekymring for, at der er forskel på at sætte kommunerne fri og sætte borgerne fri. Det statsministeren ligger op til er at fjerne borgernes rettigheder på den måde, at man kan fjerne det frie valg. Det er problematisk, for så fjerner man det frie valg for borgerne. Men et frikommuneforsøg, hvor kommunerne kan komme af med bureaukrati. Hun vil give frihed til systemet og dermed styrke det. Og det vil ske på bekostning af borgernes valgfrihed, siger Eva Kjer Hansen.

Et af de steder hvor valgfriheden er blevet formindsket handler om valg af gymnasium. Her er der nu nedsat en række kriterier der skal afgøre hvilket gymnasium en ung kan søge. Det er bekymrende, siger Eva Kjer Hansen.

– Det er en kæmpe udfordring. Vi har indtil nu haft en diskussion om det her afstandskriterie og hvorvidt det er rimeligt. Nu er det under alt kritik, at forældrenes indkomst skal have noget at gøre med hvor en elev får mulighed for at gå i skole. Det er en helt forkert tilgang og begynde at se på familiens situation, når de unge skal sikres en valgmulighed, siger Eva Kjer Hansen og fortsætter:

Der vil altid være begrænsninger i forhold til kapacitet, men problemet er jo, at regeringen har bebudet mærkværdige kriterier, der skaber hindringer i forhold til de unges ønsker i forhold til uddannelser. Det er bekymrende, at vi på den måde skal diktere hvor man kan gøre hvad. Og på kriterier der ikke har noget med den unge at gøre.

Topmødet bliver ikke endestationen for debatten. Tværtimod.

– Vi havde det her topmøde, hvor vi også havde May Bjerre med for at fortælle om erfaringer med friplejehjem. Bare fordi man bliver gammel har man ikke nødvendigvis de samme ønsker som andre. May Bjerre kunne fortælle om færre indlæggelser, lavere sygefravær og lignende. Det er tal jeg vil gå videre med i forhold til at få afdækket hvad der gør forskellen og hvordan man ledelsesmæssigt kan blive inspireret. Det vi gør mellem deltagerne er, at vi fortsætter med virtuelle møder. Vi har det første om børnepasning i maj og en række møder i efteråret. Umiddelbart som stemningen var, så tænker jeg, at vi også følger det op med flere fysiske møder. Der var et stærkt ønske om erfaringsudveksling, lyder det afslutningsvist fra Eva Kjer Hansen.