Regeringen ønsker at ændre lovgivningen, så store private virksomheder og bestyrelser i den offentlige sektor får kønskvoter. 2200 danske virksomheder skal sikre 40 procent kvinder i deres bestyrelser. Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde er uenig og mener ikke, at staten skal bestemme, hvordan helt almindelig virksomheder skal drives.

Danmark halter efter de øvrige nordiske lande, når det kommer til andelen af kvinder i ledelse og bestyrelser, og udviklingen går for langsomt, mener regeringen, der tidligere har meldt ud, at man ikke ville lovgive på området, men i går behandlede Folketinget to lovforslag, der har til formål at fremme en mere ligelig kønssammensætning i både ledelse og bestyrelser i private virksomheder og i den offentlige sektor. Med lovforslagene forpligtes cirka 2200 private virksomheder og hele den offentlige sektor til at opstille måltal for både kønssammensætningen i bestyrelser og som noget nyt også i ledelse. Samtidig skal lovforslagene skabe mere åbenhed og gennemsigtighed, så det bliver muligt at følge udviklingen og de opstillede måltal.

– I Danmark bryster vi os ofte af at være et af verdens mest ligestillede lande. Men når det kommer til kvinder i ledelse, sakker vi bagud i forhold til rigtig mange lande. Det er regeringens ambition, at vi skal have flere kvindelige topledere i både dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor. Vi ønsker et samfund, hvor både kvinder og mænd har mulighed for at få indflydelse og sidde med om bordet, når beslutningerne træffes. Det vil lovforslagene understøtte, sagde Ligestillingsminister Trine Bramsen i går og blev støttet af erhvervsminister Simon Kollerup, der er ansvarlig for lovforslaget vedrørende kønssammensætningen i de store private virksomheder.

– Desværre ser vi stadig en skæv fordeling af kønnene i de øverste ledelseslag ude i vores virksomheder. Og selvom det går fremad, går det simpelthen for langsomt. I regeringen vil vi derfor indføre krav om, at de største danske virksomheder skal sætte et måltal for kønsbalancen, indtil der er opnået en lige fordeling af kvinder og mænd. Samtidig vil vi skabe mere åbenhed og gennemsigtighed om virksomhedernes måltal og kønsbalance. For det skal ikke være ens køn, men ens talent og gode idéer, der afgør, om man får en topstilling i dansk erhvervsliv, sagde Simon Kollerup.

Ligestillingsministeren står for lovforslaget, der bidrager til en mere ligelig kønssammensætning i toppen af den offentlige sektor. I dag retter lovgivningen sig mod statslige virksomheder og institutioners bestyrelser. Med de nye regler forpligtes de organisationer, der har over 50 medarbejdere, også til at opstille måltal for kønssammensætningen i øverste ledelsesniveauer.

Derudover udvides målgruppen, så hele den offentlig sektor kommer med. Det betyder, de største kommunale fællesskaber bliver omfattet af lovgivningen. Derudover skal kommuner, regioner, regionale sygehuse samt ministerier og statslige institutioner uden en bestyrelse nu også opstille måltal for køns-sammensætningen i de øverste ledelsesniveauer. Samtidig skabes der større gennemsigtighed, så udviklingen kan følges på tværs af den offentlige sektor på en offentlig tilgængelig hjemmeside.

Med lovforslagene forpligtes private virksomheder og offentlige institutioner mv., der ikke har en ligelig kønssammensætning i de øverste ledelsesniveauer, til at udarbejde en politik, der har til formål at øge det underrepræsenterede køn.

Endelig er det hensigten at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed om virksomheders og institutioners arbejde med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen via offentligt tilgængelige hjemmesider, der giver mulighed for at sammenligne og følge udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse.

Venstre er uenige – vi ønsker ingen forlomme

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde er uenig. Hun mener ikke, at det er regeringens og statens opgave at bestemme, hvordan almindelige virksomheder drives, og hun mener allerede, at der er en positiv udvikling i gang på området.

– Jeg er overrasket over, at regeringen vender på en tallerken og nu går ind for kønskvoter i bestyrelser. Jeg synes ikke, at staten skal bestemme, hvordan helt almindelige danske virksomheder skal drives. Det skal staten ikke blande sig i. Det er langt bedre, at vi viser iværksætterne og virksomhederne tillid og inspirerer til, at de har et stærkt og vedholdende fokus på at sikre ligestilling mellem kvinder og mænd, siger Sophie Løhde, der henviser til, at der er en udvikling i gang.

– Den udvikling er heldigvis i gang, men vi skal bestemt arbejde videre med det. Men det er også vigtigt for mig at sige, at jeg tror på, at langt de fleste kvinder helst vil vælges, fordi de er fagligt kompetente frem for, fordi de er kvinder. Vi behøver ikke nogen forlomme af mænd. Jeg ville bestemt ikke bryde mig om at sidde på en given post bare for at opfylde en kvote. Vi kvinder skal vælges på grund af kvalifikationer, frem for ens køn. Uanset om det gælder et job, et valg eller til en bestyrelse.