Kortlægning fra Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE viser, at antallet af hjemløse i Fredericia er faldet med næsten tredive procent fra 2017 til 2019. Antallet af hjemløse er faldet fra 57 borgere til 41 borgere i perioden 2017-2019, hvilket svarer til et fald på 28,07 procent. Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, noterer sig, at det er et meget glædeligt tal.

Han mener, at Fredericia står et godt sted i forhold til at mindske hjemløsheden i byen, selvom han ærgrer sig over, at man ikke kunne gennemføre optællingen i det første kvartal af i år. Grundet den ekstraordinære corona-situation, så har det ikke været muligt at få lavet en ny optælling, hvilket plejer at blive opdateret hvert andet år. Som udvalgsformand hæfter han sig dog ved de seneste tal, som Social- og Beskæftigelsesudvalget kan forholde sig til.

– Vi arbejder målrettet og vi forsøger konstant at forbedre os, men overordnet set bevæger vi os i den rigtige retning. Hele satsningen for udsathed har haft en stor virkning, da vi arbejder på tværs med sociale organisationer, boligkontorer og civilsamfundet, hvor vi i fællesskab er meget opmærksomme på at yde en ihærdig indsats, siger Peder Tind.

Han mener, at ovenstående aktører har stor andel i faldet af hjemløshed, da alle har et stort fokus på at arbejde på tværs og målrettet.

Han argumenterer nemlig for, at kommunen ikke alene kan lykkes med satsningen, da der er brug for mange kræfter for at løse den store samfundsherskende problemstilling. Udvalgsformanden ser det som en vigtig del af håndteringen, at der er et aktivt samarbejde med andre dele af samfundet, som har noget erfaring og viden om emnet:

– Jo flere vi er om at byde ind, desto flere løsninger har vi at gøre med. Jeg vil helt klart forvente, at hvis vi holder fast i den nuværende retning, så vil tallet blive ved med at falde. Vi har ikke skruet ned for indsatsen, vi har blandt andet også indført anvisningsretten i samarbejde med boligselskaber, uddyber han.

Anvisningsretten betyder, at udsatte og hjemløse borgere kan springe køen over hos boligselskaberne og blive anvist en bolig. Anvisningsretten kan som udgangspunkt kun anvendes af borgere, der har mistet egen bolig i Fredericia Kommune.

Det vil sige, at borgere uden tag over hovedet eller ikke kan fremskaffe bolig på egen hånd, kan få tilbudt anvisningsretten af kommunen.

Dermed er der sandsynlighed for, at man får en bolig hurtigere end andre, og det er blot en af de mange indsatser, som Fredericia Kommune har igangsat i de seneste år.

Derudover uddyber Peder Tind, at kommunen har opsøgende medarbejdere, som er god til at spørge ind til, hvem de hjemløse er, og hvordan de kan hjælpes. Han noterer sig dog, at nogle mennesker frivilligt vælger at være hjemløse og leve på gaden. Her argumenter han for, at mennesker har deres frie ret til vælge, om de vil modtage den hjælp, som kommunen tilbyder, eller om de hellere vil stå for deres egen tilværelse:

– Vi kan ikke tvinge folk til at få en bolig, men vi kan opfordre socialt udsatte borgere til at bruge de ressourcer, vi sætter til rådighed. Jeg køber dog ikke argumentet om, at systemet giver for let op på de hjemløse, da tvang heller ikke er løsningen. Mennesket skal selv afgøre, hvorvidet det har brug for hjælp, understreger han og uddyber kommunens funktion i at løse den samfundsmæssige problemstilling:

– Vi støtter civilsamfundet og sociale organisationer med ressourcer, da de er med til at sikre et stærkere socialt sikkerhedsnet. Vi kan altid blive bedre, og målet er at have nul hjemløse, men vi skal ikke diktere borgerens tilværelse, understreger han slutteligt.