Den 16. juni inviteres interesserede til en uformel snak om fremtiden på Kulturkasernen i Fredericia. Det sker i Eksercerhuset klokken 18:30, udvalget inviterer til fællesspisning og snak om, hvad der skal ske.

I forbindelse med konstitueringen af Fredericia Byråd blev det besluttet, at man nedsatte et Kulturkaserne -udvalg, der foruden politiske inputs, også er repræsenteret bredt på den kunstneriske front og erhvervsfronten. Deres hovedformål er at komme med forslag til, hvad der skal ske på Kulturkasernen, og i den forbindelse med har udvalget været på inspirationstur flere steder.

 I andre byer har det været en succes at invitere byens borger til spisearrangementer, hvor de i uformelle rammer, har kunnet komme med inputs til, hvad der skulle ske i kreative miljøer, og det er det samme man nu forsøger i Fredericia.

– Vi håber, at der vil dukke en masse forskellige mennesker op. Vores formål er, at vi skal høre, hvad borgerne gerne vil have er på kasernen, og det er det vi starter op den 16. juni, siger udvalgsmedlem Kirsten Vad Knudsen og suppleres af Louise Pockow, som også sidder i udvalget:

– Huset her (Kulturkasernen, red.) er jo fantastisk, og det er fedt at arbejde på, hvad der skal komme til at ske her. Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke vil flytte folk herop at være fremfor at være i eksempelvis deres atelie, men vi skal finde ud af, hvad der skal være her, og vi håber derfor at få en masse forskellige typer til at komme, siger hun.

De to udvalgsmedlemmer nævner, at det er alt lige fra unge musikkere, der eksempelvis er på Ungdommens Hus, til ældre musikkere, der ikke længere kommer på “Huset”, men også de kreative typer, der laver kunst.

– Der er ikke nogen drejebog for, hvem der skal komme, og hvad der skal være på en Kulturkaserne. Det er derfor op til den enkelte at vurdere, om man vil komme og bidrage med, hvad der skal være, siger Kirsten Vad Knudsen.

Det er endnu tidligt i processen for Kulturkasernen, men med den store bygning, der tidligere var i brug som kaserne, er det målet, at man skal lave en kulturinstitution, der giver genlyd.

– Lykkes det os, så er det noget der virkelig vil rykke. Det er noget man som fredericianer vil være stolt over, og hvis den her store bygning, kan bruges til det, vil det virkelig være noget andre byer lægger mærke til. Det vil være et sted, som vil blive en attraktion for folk fra andre byer, fortæller Kirsten Vad Knudsen.

Fællesspisningen den 16. juni er en slags forløber til det store arrangement “Åben Kaserne”, der afholdes den 1. september i forbindelse med Trekantområdets Festuge. Man skal tilmelde sig fællesspisningen senest den 12. juni på fredericia.nemtilmeld.dk.