Et bredt flertal i Folketinget har landet en aftale om en ny sundhedsreform. Det er en sundhedsreform, som ikke er den største i historien, men den sætter retning på en række områder. I aftalen fremgår det også, at der skal foretages en analyse af lægevagtsdækningen i Danmark.

– Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes analyser af vagtlægeordningerne med henblik på at belyse potentiale for at frigøre lægetid og fremme rekruttering til almen praksis og dermed lægedækningen. Analyserne skal se på, hvordan de eksisterende modellers respektive organisering påvirker brugen og udbuddet af speciallægeressourcer i almen praksis. Analyserne skal også bidrage til at belyse fordele og ulemper ved de forskellige vagtlægeordninger i forhold til blandt andet hensigtsmæssig udnyttelse af lægefaglige ressourcer og sammenhæng til akutafdelingerne. De konkrete analyser drøftes i regi af partnerskabet for bedre lægedækning, hvor bl.a. de Praktiserende Lægers Organisation deltager. Aftalepartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2022, lyder det i sundhedsreformen.

I Region Syddanmark pågår der lige nu forhandlinger om lægevagtsdækningen, efter det kom frem, at Praktiserende Lægers Organisation først havde lukket 10 konsultationssteder og siden helt opsagt overenskomsten med Region Syddanmark. Det er vigtigt at få styr på lægevagtsdækningen lyder det fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl.

Ordfører: Lægevagtsdækningen skal optimeres

– Vi oplever udfordringer rundt omkring med at få det til at fungere og gøre det som det skal kunne og med at få vagtlægerne til at være der, når de skal være der. Da vi ikke helt ved hvad vi skal gribe og gøre i, så lad os da få analyseret og få nogle greb at gribe i, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

– Det er meget kendetegnende for den her aftale, at vi får analyser som kommer tilbage til os, så vi kan træffe beslutninger og finde midler hen ad vejen, fortsætter Jens Henrik Thulesen Dahl.

Der er afsat ganske begrænsede midler i den nye sundhedsreform. Derfor er der ikke meget at gøre brug af. Men der kan måske findes penge ved at optimere nogle processer – blandt andet lægevagten. Dokumentarer har vist, at der er praktiserende læger, der tjener store beløb på at dække lægevagten, og at de har haft flere opkald end det ellers lægefagligt burde være muligt. Så der er plads til forbedring, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

– Det er ikke en gangbar løsning. Det er derfor, vi har brug for at se på strukturerne, så vi ikke ender med en løsning, hvor vi skal betale det blå ned fra himlen for at få lægerne til at være derude. Noget af det handler også om, at der er for få læger. Mange føler sig rigeligt belastede i hverdagen, så det er svært. Så vi ser også ind i at skulle fastholde det høje uddannelsesniveau, så vi kan få flere ud og åbne praksis og måske derfor også få en bedre struktur på at lægevagten bliver dækket, forklarer Jens Henrik Thulesen Dahl.

Udvalgsformand: Det er altid godt at finde gode eksempler

Formand for udvalget for den nære sundhed i Region Syddanmark, Bo Libergren, ser positivt på den kommende analyse af lægevagtsområdet. Der kan altid findes gode argumenter for at samle de gode og dårlige erfaringer. Men samtidig håber han på, at regionerne fortsat har frihed til at sætte politiske servicemål.

– Det er ikke så længe siden, at Sundhedsstyrelsen lavede en sammenligning, så på den måde er det ikke ukendt at se dem på tværs. Det er svært at være imod en analyse af området. Det giver sig selv, at kigger man på noget, så kan man se, hvor styrkerne og svagheder er. Det kan være udmærket til inspiration, siger Bo Libergren.

– Hvis der er gode ting, vi kan lære af hinanden, så skal vi selvfølgelig gøre det. For mig er det afgørende, at der skal være plads til de forskelle, der handler om, hvor man er i landet og hvordan man kan organisere samspillet mellem sygehusvæsnet og de politiske ønsker til betjeningen i lægevagten, fortsætter han.

Der pågår netop nu forhandlinger om lægevagtsdækningen i Region Syddanmark. Det er forhandlinger som ikke bliver ændret med sundhedsreformen, slår Libergren fast.

– Vi har et igangværende forhandlingsforløb. En analyse der kommer ude i fremtiden spiller ingen rolle i den sammenhæng, siger Bo Libergren.