De økonomiske vismænds nye prognose forudser et fald i beskæftigelsen på i alt over 100.000 i 2023 og 2024. Hvis vi skal sikre udsatte gruppers plads på arbejdsmarkedet, skal vi prioritere den aktive beskæftigelsesindsats, ikke skære ned på den, lyder det fra KL’s formand.

Flere partier har i forbindelse med valgkampen annonceret store besparelser på beskæftigelsesindsatsen og jobcentrene. Men de økonomiske vismænds prognose for dansk økonomi spår nu, at beskæftigelsen efter en kraftig stigning de forgangne år forventes at falde med 61.000 i 2023 og yderligere 45.000 i 2024. Dvs. et samlet fald på ca. 106.000 personer.

De sidste års kraftige stigning i beskæftigelsen har gjort det lettere at få fodfæste på arbejdsmarkedet for grupper, der almindeligvis har haft vanskeligt ved det. Med udsigten til faldende beskæftigelse kan en risiko være, at disse ”marginale” grupper på arbejdsmarkedet igen falder udenfor.

– Vi har i en årrække investeret mange kræfter i at få flere ud på arbejdsmarkedet – også de grupper for hvem vejen til et job er længere end andres. Langt størstedelen af de borgere, vi møder i jobcentrene, har andre udfordringer end ledighed, og derfor er det helt afgørende, at vi bliver ved med at prioritere den aktive beskæftigelsesindsats. Og ikke, som nogle partier lægger op til, spare store summer på indsatserne, siger KL’s formand Martin Damm.

Vi skal investere i indsatserne
Han peger på, at langtidsledigheden aldrig har været lavere. At antallet af kontanthjælpsmodtagere er rekordlavt. Og at vi har den højeste beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere nogensinde. Og så er vi det land i Europa, som er hurtigst til at få folk tilbage i arbejde inden for 3 måneder.

– De imponerende resultater kan vi fremvise takket være en stor indsats fra medarbejderne på beskæftigelsesområdet. Hvis vi vil fastholde det, skal vi investere i indsatserne. Det vil både være til gavn for de ledige, virksomhederne og for dansk økonomi siger Martin Damm.

Ryd op i bureaukratiet
Han understreger, at kommunerne er mere end klar til at se på, hvordan man kan sætte beskæftigelsesindsatsen mere fri og reducere i rigide regler, der spænder ben for, at medarbejderne kan tage udgangspunkt i borgernes behov frem for dokumentation og kontrol.

– Over halvdelen af landets kommuner ansøgte om at blive sat fri som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. Det vidner om et massivt behov for at få ryddet op i det bureaukrati, der tynger området. Vi er altid klar til at diskutere, om den aktive beskæftigelsesindsats kan indrettes mere hensigtsmæssigt, end den er i dag. Og KL er tidligere kommet med en række forslag, som kan forenkle beskæftigelsesindsatsen. Lad os gøre det grundigt og med omhu frem for at ty til hurtige snuptagsløsninger i en valgkamp, siger KL-formanden.