Fredericia Idrætsråd sætter i samarbejde med Fredericia Kommune gang i en stor undersøgelse af idrætten i Fredericia. Formålet er sammen med Fredericia Kommune at få de bedst mulige forudsætninger for at skabe dialog og afsæt for udviklingen af den lokale idræt i Fredericia. Undersøgelsen gennemføres med hjælp fra Idrættens Analyseinstitut (Idan), og er blevet politisk godkendt i Fredericia Kommunes Sundhedsudvalg, Børne- og Skoleudvalg samt Kultur- og Idrætsudvalg.

Der er tale om en meget stor undersøgelse, der har til formål at samle data om lokale idræts- og motionsvaner, og herefter danne grundlag for et idrættens topmøde lokalt i Fredericia i starten af 2022. Tanken med topmødet er at skabe dialog om udvikling, udfordringer og muligheder for idrætten i Fredericia. Derudover er ønsket med undersøgelsen at skabe et vidensbaseret grundlag for strategiske valg i det videre arbejde med idrætten i Fredericia Kommune. Den skal også generere en statusmåling på borgernes idrætsdeltagelsesniveau og bevægelsesformer i Fredericia Kommune. Og så er håbet, at undersøgelsen hjælper med at synliggøre potentialer for foreningsudvikling og organisering af idrætten samt potentialer for forbedret samspil mellem aktørerne på idrætsområdet.

Formanden for Fredericia Idrætsråd, Tony Brazil, udtaler:

– Fredericia Idrætsråd vil og skal være idrættens stemme i Fredericia kommune. Og vi arbejder for at forbedre vilkårene for idrætten kan udfoldes i foreninger, lokalområder og det selvorganiserede område – både ift. faciliteter og mulighederne for udfoldelse af lige præcis den idrætsgren, som den enkelte går op i. Derfor er det vigtigt, at vi har et godt grundlag til at kunne løfte vores snakke op på et politisk og strategisk niveau. Og det er jeg sikker på at idrætsundersøgelsen vil give. Hertil er det dog vigtigt, at vi får så mange besvarelser af spørgeskemaerne, som overhovedet muligt. Så min bøn til både folk, der modtager en invitation på E-Boks og til foreningerne er, at de svarer på spørgeskemaet.

På børne- og unge-området er skolerne blevet inddraget for at få så mange besvarelser som muligt. Eleverne skal derfor besvare spørgeskemaet fra Idrættens Analyseinstitut i skoletiden.

Til unge og voksne udsendes der invitationer over E-Boks til borgerne, som kan svare på et webbaseret spørgeskema.

Slutteligt vil de lokale foreninger modtage en invitation til at besvare et webbaseret spørgeskema.

Idrætsrådet håber, at så mange som overhovedet muligt vil besvare spørgeskemaundersøgelsen, så der skabes et godt datagrundlag for idrætsundersøgelsen.   

Idrætsrådets arbejde med idrætsundersøgelsen møder også politisk opbakning. Christian Jørgensen, næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget udtaler:

– Jeg og udvalget vil gerne anerkende den arbejdsindsats, Fredericia Idrætsrådet gør for at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger og prioriteringer indenfor det brede idrætsområde i hele Fredericia Kommune. Rådets opstart/arbejde har – som så meget andet – været vanskeliggjort af Corona og Kommunens store fokus på at komme i mål med de meget store anlægsinvesteringer indenfor idrætsområdet i Fredericia Kommune. Men nu kan rådet komme videre med “sin” store undersøgelse. Jeg ser frem til at arbejde konstruktivt sammen med Rådet og idrættens aktører om resultatet og opfordrer flest muligt til at give deres besyv med i undersøgelsen.