En enig skolebestyrelse har fredag eftermiddag besluttet, at der på Firehøjeskolen ikke skal være regler om forbud mod de såkaldte ‘crop top’ bluser.

I de seneste dage har hele Danmark diskuteret en ny regel på Firehøjeskolen om forbud mod ‘crop tops’. Er det passende eller ikke passende? Er der behov for regler eller ikke behov for regler?

Netop dette spørgsmål har skolebestyrelsen på Firehøjeskolen fredag eftermiddag diskuteret. Resultatet blev, at der ikke skal være regler på skolen om forbud mod ‘crop tops’.

Konstitueret skolebestyrelsesformand på Firehøjeskolen, Mads Thomsen, siger:

– Vi er glade for, at vi på Firehøjeskolen har et personale og en ledelse, der sikrer et højt fagligt niveau og lærer de unge mennesker om adfærd og dannelse og lærer dem at reflektere over den verden, som de er en del af. Vi har som skolebestyrelse fuld tillid til personalet og ledelsens kompetencer.

– Det er skoleledelsen, der skal sætte rammerne for undervisningen, men ifølge folkeskoleloven fastsætter skolebestyrelsen principper og ordensregler for skolen. Det har ikke været tilfældet i denne konkrete sag, og det er selvfølgelig beklageligt. Skolebestyrelsen har nu diskuteret sagen, og vi er enige om, at der ikke skal være regler for, hvordan eleverne skal gå klædt i skoletiden