Niels Jørgen Fries Nielsen, som i 80-erne var en af de bærende kræfter i forbindelse med etableringen af Tjele Efterskole, har taget initiativ til etableringen af et skakcenter i Fredericia. Det skal skabe brobygning mellem skoleskakken og skakklubben – et fritidstilbud der favner meget bredt.

I august starter Vejle Kredsens Skoleskakklub, hvor alle skakinteresserede skoleelever og unge klubmedlemmer fra Trekantsområdet Kolding-Fredericia-Vejle kan dygtiggøre sig i spillet, men klubben er også åben for børn og unge uden for dette område.

GM Peter Heine Nielsen er ambassadør for skoleskakklubben – ikke unaturligt eftersom han også var skakelev på Tjele Efterskolen i 80-erne med netop Niels Jørgen Fries Nielsen som underviser.

Et undervisningsteam bestående af IM Jens Ove Fries Nielsen, IM John Rødgaard, CM Bjarne Light og Kim Skaaning skal tage sig af A-medlemmerne, som er de der vil undervises på et højt niveau, og det vil typisk være medlemmer af en skakklub under Dansk Skak Union.

FM Niels Jørgen Fries Nielsen tager sig af B-medlemmerne, som er de der også gerne vil undervises, men på et lidt lavere niveau, og her vil det typisk være deltagere fra såvel skoler under Dansk Skoleskak som skakklubber i Dansk Skak Union.

Og endelig er der C-medlemmerne, som er de børn og unge som bare synes det er sjovt og lærerrigt at spille skak, og her er målgruppen typisk skoleelever som spiller skak i forvejen på en skole under Dansk Skoleskak.

A-medlemmer betaler kr.200, B-medlemmer betaler kr.100 og C-medlemmer betaler kr.50 i kontingent om måneden – august og juni er kontingentfri.

Klubben er åben hver fredag fra 26. august til 16. juni i tidsrummet kl.15.00 – 18.00, men med mulighed for forlængelse til kl.19.00 hvis behovet er der.

Klubben støttes økonomisk af de to organisationer Dansk Skoleskak og Dansk Skak Union og en intern sponsor. Det er de to organisationers håb, at dette initiativ med tiden kan danne grobund for lignende skakcentre rundt omkring i landet, til gavn for skakken og skakspillets udbredelse blandt børn og unge.

Vejle Kredsen Skoleskakklub har på nuværende tidspunkt modtaget 8 forhåndstilmeldinger heraf 6 på A-niveau.