Det kan være svært med de gældende regler at dømme nogen for menneskehandel, selv hvis de vilkår de tilbyder ansatte er helt horrible. Dette skyldes, at de nuværende regler forudsætter et krav om tvang. Det vil SF nu lave om på, fortæller gruppeformand og retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

– Folketinget er nu startet med behandlingen af det forslag, som gør det at straffe for menneskehandel i sager, hvor udenlandske arbejdstagere arbejder under åbenlyst urimelige arbejdsvilkår. I dag er det svært at straffe for menneskehandel, fordi der skal være et element af tvang, forklarer Karina Lorentzen Dehnhardt.

Allerede tilbage i 2014, da Karina Lorentzen også var valgt til Folketinget, stillede hun et forslag om det samme. I 2019 fulgte SF op med et nyt forslag.

– Vi har set nogle sager, hvor man skal lede i paragrafferne for overhovedet at gå efter arbejdsgiverne med et eller andet. Det duer selvfølgelig ikke, siger Karina Lorentzen Dehnhardt og fortsætter:

– Hvis man udnytter udenlandsk arbejdskraft, som ikke kender deres rettigheder, ved at lade dem arbejde til urimelig lav løn, med lange arbejdsdage eller lader dem bo under slumlignende forhold, så er det slavelignende forhold, som bør der kunne straffes som menneskehandel.

Især transportbranchen og landbrugssektoren har flere gange vist sig med skrækkelige historier om uhumske forhold for medarbejderne. Dette kræver handling, lyder det fra Karina Lorentzen Dehnhardt, det ikke mener, at de forhold skandalesagerne har vist, afspejler danske løn- og arbejdsvilkår.

– Herhjemme har Kurt Beiers slumlejr i Padborg eksempelvis skabt stor debat – og behandlingen af landbrugspraktikanter fra Ukraine. Senest er Contrans ladet lastbilchauffører bo i deres førerhus i ugevis, mens de aflønner dem med 25 kroner i timen, forklarer Karina Lorentzen Dehnhardt.

– Jeg kan af gode grunde ikke vide, om man ville kunne retsforfølge for menneskehandel i de pågældende sager, for det er domstolene, der afgør om forholdene er ”åbenlyst” urimelige. Men jeg tænker, der havde været en god chance, fordi arbejdsvilkårene har været så ringe, lyder det afslutningsvist fra Karina Lorentzen Dehnhardt, gruppeformand og retsordfører for SF.

Begrundelsen for ny lovgivning

I det lovforslag der er til behandling i Folketinget er en grundig begrundelse givet for hvorfor der bør være ændringer i den eksisterende lovgivning.

– Der skal være ordentlige løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked, og derfor har regeringen sat bredt ind mod social dumping. Det er særligt vigtigt, at der sættes ind over for situationer, hvor sårbare udenlandske arbejdstagere udnyttes groft og i værste tilfælde bliver handlet til tvangsarbejde. Regeringen vil ikke acceptere, at denne form for udnyttelse finder sted på danske arbejdspladser, lyder det blandt andet i begrundelsen.

– Lovforslaget har således til formål at beskytte sårbare arbejdstagere mod udnyttelse til arbejde under åbenlyst urimelige forhold ved at indføre en ny selvstændig bestemmelse om menneskeudnyttelse i straffeloven. Det skal styrke det strafferetlige værn mod udnyttelse af sårbare arbejdstagere – såvel udenlandske som danske, lyder det videre i begrundelsen for forslaget.