I dag vedtog Folketinget det forslag, som kan straffe arbejdsgivere, der udnytter udenlandske arbejdstagere under åbenlyst urimelige arbejdsvilkår. I dag er det svært at straffe for menneskehandel, fordi der skal være et element af tvang, og det er der tit ikke i udnyttelsessagerne.

Det glæder SF’s retsordfører Karina Lorentzen, som stillede forslag om det allerede i 2014. Et forslag, som SF fulgte op med i 2019.

– Hvis man udnytter udenlandsk arbejdskraft, som ikke kender deres rettigheder, ved at lade dem arbejde til urimelig lav løn, med lange arbejdsdage eller lader dem bo under slumlignende forhold, så nærmer det sig moderne slaveri, og det bør kunne straffes hårdt, siger SF’s retsordfører Karina Lorentzen.

– Desværre har vi set nogle sager, hvor man skal lede helle straffelovsregisteret igennem for overhovedet at kunne gå efter arbejdsgiverne med et eller andet. Det holder naturligvis ikke, og nu gør vi det nemmere, fordi vi fjerner elementet om, at der skal have været vold og tvang i bestemmelserne og erstatter det med, at forholdene skal være åbenlyst urimelige.

En række sager i lastbilbranchen og på landbrugsområdet har vist miserable bolig- og arbejdsvilkår samt lønninger så lave, at de ikke afspejler danske løn- og arbejdsvilkår.

Herhjemme har Kurt Beiers slumlejr i Padborg eksempelvis skabt stor debat – og behandlingen af landbrugspraktikanter fra Ukraine. Senest skulle Contrans have ladet lastbilchauffører bo i deres førerhus i ugevis, mens de aflønner dem med 25 kroner i timen.

– Jeg kan af gode grunde ikke vide, om man ville kunne retsforfølge for menneskehandel i de pågældende sager, for det er domstolene, der afgør om forholdene er ”åbenlyst” urimelige. Men det er i hvert fald eksempler, hvor arbejdsvilkårene virker åbenlyst ringe, siger Karina Lorentzen.

Karina Lorentzen nåede at omfatte prostitution af menneskeudnyttelsesparagraffen også, så det også bliver lettere at dømme i den type sager, ligesom hun fik gjort det til en skærpende omstændighed at udnytte flygtninge og endelig fik hun indført en bødestraf i tillæg til fængselsstraffen for at indkassere noget af den ulovlige indtægt ved udnyttelsen.

Lovforslaget:
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l111/20211_l111_som_fremsat.pdf

SF’s oprindelige forslag:
2014: https://www.folketingstidende.dk/samling/20141/beslutningsforslag/B104/20141_B104_som_fremsat.pdf

2019: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/beslutningsforslag/b115/20181_b115_som_fremsat.pdf

Sager med tvangsarbejdslignende forhold:
https://www.dr.dk/nyheder/penge/kurt-beier-transport-frifundet-udnytte-chauffoerer-i-lejr-sagen-skulle-aldrig-have

https://fagbladet3f.dk/artikel/udenlandske-praktikanter-bor-over-kostald-og-paa-uhumske-vaerelser
https://jv.dk/artikel/trods-sk%C3%A6rpede-regler-udenlandske-chauff%C3%B8rer-f%C3%A5r-25-kroner-i-timen