Medlem af Europa-parlamentet for Dansk Folkeparti, Peter Kofoed, mener at danskerne skal stemme nej ved folkeafstemningen den 1. juni, fordi Danmark har verdens bedste forsikringsordning i NATO, og der skal det militære engagement være.

– Vi ved ikke hvad EU’s militære dimension vil udvikle sig til. Hvis vi stemmer nej, så får vi nøjagtig det samme som vi har haft siden 1993. Det kender vi til, og det er tryggest og sikrest at stemme nej, siger Peter Kofoed.

Det der bekymrer Kofoed mest, hvis det ender med et ja 1. juni er at flertallet i Europa-parlamentet vil fjerne landenes veto-ret og at man vil udbygge den militære dimension til en egentlig fælles-europæisk stående styrke eller hær. Dermed også de tanker der er om at lave en ny traktat, der gør dette muligt:

– Så har jeg også en manglende tillid til at danske politikere tør sige nej eller reelt tør spørge befolkningen hvis en ny traktat kommer igennem. EU’s lande er altid splittede på kryds og tværs. Derfor kan man heller ikke sige, hvem der vinder. Danmark ved ikke hvor vi vil stå i det selskab. Vi har en rigtig god beskyttelse gennem vores forbehold, der giver os mulighed for at samarbejde om nogle ting, eksempelvis cyber, men holde os ude af den hårde, militære del af samarbejdet. Jeg vil være meget bekymret for at Macron vinder, for han har nogle meget store ambitioner på EU’s vegne.

Der er fortsat mange vælgere, der er i tvivl om, hvordan de skal stemme den 1. juni. Den overvejelse som Peter Kofoed mener tvivlerne skal have er, hvad der er sikrest:

– Et nej giver lige præcis den løsning, vi har i dag. Et ja er et eksperiment hvor vi kaster Danmark ind i noget, der endnu ikke er færdigforhandlet i EU. Man skal have en meget høj tillid til at vores politikere tør sige nej nede ved bordet i Bruxelles. Man skal have meget høj tillid til Frankrigs præsident og kommisionen. Til et flertal i Europa-parlamentet. Der vil jeg bare som dansker tænke, at så står vi bedst med et nej, mener Peter Kofoed.

Ja-partierne har i deres valgkamp massivt brugt krigen i Ukraine som begrundelse for at afskaffe det danske forbehold. Men det argument afviser Peter Kofoed, der mener det ikke komme til at betyde noget for krigen i Ukraine, hvis Danmark afskaffer forbeholdet:

– Den her sag har ikke noget med Ukraine at gøre. For sagen er den, at der ikke er noget EU-land med et forbehold, der kan gøre med uden et forbehold. Ja-partierne har dygtigt brugt den forfærdelige situation i Ukraine, fordi de ved vi allesammen er dybt påvirkede af de billeder vi ser på tv og på nettet til at prøve på at få os til at afskaffe et EU-forbehold, der har været rigtig godt for Danmark. Den her folkeafstemning har ingen effekt på hvad der sker i Ukraine. Den har ingen effekt på hvad der sker med Rusland eller Putin.