Fredericia Kommune har også i 2021 kunnet udskrive en pæn omgang bøder til billisterne. Halvdelen af indtægterne tilfalder den danske stat, og efter omkostninger til P-nord kan kommunen så score resten.

I 2020 indkasserede Fredericia Kommune cirka 1.4 millioner kroner i parkeringsbøder, så der er en opgang i den totale sum på knap 100.000,- kroner. Parkeringsafgifterne falder ofte på de samme forseelser, hvor man enten har parkeret ulovligt eller for længe. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at bøder også udstedes hvis man holder for tæt på en cykelsti eller større vejkryds. I den indre by er der markeret små gule trekanter, der har målt afstanden korrekt op. Parkerer man efter disse vanker der en bøde.

Det er muligt for kommunen i et vist omfang at lempe reglerne. Det sker ved at lave en parkeringsbekendtgørelse. Den seneste bekendtgørelse for Fredericia er udstedt i 2014. Den gælder for områder afgrænset af byzonetavler. Det vigtigste ved bekendtgørelsen er muligheden for at der kan forekomme betalingsparkering, samt at i de tilfælde kræves der “en gyldig parkeringsbillet” der er anbragt “synligt nederst ved forruden”. Sidenhen er udviklingen af parkeringsapps dog kommet til, men det fremgår ikke af denne bekendtgørelse.

I forhold til den gratis parkering har kommunen udarbejdet en oversigt, der anviser de steder, hvor dette er tilfældet. Så hvis man ønsker at undgå parkeringsbøderne, kan man med fordel orientere sig her, samt huske friske batterier på sin elektroniske parkeringsskive eller huske at stille en gammeldags parkeringsskive manuelt.

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Fredericia Kommune

I medfør af færdselsloven § 92, stk. 1, nr. 1, og § 92 c, stk. 4, samt lov om offentlige veje § 107, stk. 2, og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b bekendtgøres herved med samtykke fra Sydøstjyllands Politi følgende supplerende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Fredericia Kommune.

Samtlige regler i denne bekendtgørelse finder kun anvendelse inden for tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavler.
 

 § 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg og påhængskøretøjer med en totalvægt over 750 kg må ikke parkeres i mere end 6 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved særlig afmærkning.

    Stk. 2. Campingvogne må ikke parkeres i mere end 24 timer medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§ 2. I områder afgrænset med parkeringstavle, der tilkendegiver betalingsparkering, skal der betales for parkering i overensstemmelse med, hvad der er gældende inden for det pågældende områder.

    Stk. 2. En gyldig parkeringsbillet kan benyttes til flere parkeringer inden for samme takstområde eller i takstområder med lavere takst. En gyldig parkeringsbillet kan også overdrages til og benyttes af andre bilister.

§ 3. En gyldig parkeringsbillet skal anbringes synlig nederst ved forruden.

§ 4. Fritaget for betaling på parkeringspladser med betalingsparkering er køretøjer med parkeringskort for personer med handicap.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 5. marts 2014. Samtidig ophæves bekendtgørelse om standsning og parkering i Fredericia Kommune af 1. juni 2012.