Fredag begynder Skattestyrelsen at udbetale overskydende skat for 2021. Den overskydende skat udgør i gennemsnit 5.435 kr. for de 3,7 mio. borgere, der har betalt for meget i skat i løbet af året. Hvor borgerne i Region Hovedstaden i gennemsnit har den største overskydende skat, er det borgerne i Region Syddanmark, der har den laveste overskydende skat.

Fra i dag kan de borgere, der har betalt for meget i skat i 2021, se frem til at få udbetalt overskydende skat. Den overskydende skat udgør samlet set 19,9 mia. kr. for 3,7 mio. borgere. Det svarer til en gennemsnitlig overskydende skat på 5.435 kr. For hovedparten af borgerne vil pengene stå på deres NemKonto i dag. 

– Vi ved at mange synes, at det er en festdag, når de modtager deres overskydende skat. Men det er vigtigt at huske, at den overskydende skat er et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2021. Mit råd til dem, der får penge udbetalt i dag, er derfor at tjekke, at forskudsopgørelsen for i år stemmer, så man ikke kommer til enten at betale for lidt eller for meget i skat i løbet af året, siger Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Borgerne i Region Hovedstaden har i gennemsnit den største overskydende skat på 5.885 kr., mens borgerne i Region Syddanmark i gennemsnit har en overskydende skat på 5.125 kr.

Ser man på de enkelte kommuner, er det borgerne i Hørsholm Kommune, der i gennemsnit har den højeste overskydende skat på 10.280 kr., mens borgerne i Lolland Kommune med 4.032 kr. har den laveste overskydende skat.

Se fordeling af overskydende skat i regioner og kommuner

Ingen penge på kontoen kan skyldes gæld eller manglende oplysninger

For borgere med gæld til det offentlige, vil den overskydende skat dog i første omgang blive brugt som afdrag på gælden, inden en evt. rest vil blive udbetalt.

Skattestyrelsen tilbageholder derudover udbetaling af overskydende skat, hvis man vurderer, at en borger mangler at give oplysninger til årsopgørelsen, eller hvis der er tale om store udbetalinger, som skal gennemgås, inden der sker udbetaling. Det fremgår af årsopgørelsen, hvorfor man ikke får den overskydende skat udbetalt.

Årsopgørelsen kan rettes frem til 1. maj

Mens 3,7 mio. borgere ind til videre er blevet mødt af et grønt tal i årsopgørelsen, er knap 900.000 borgere blevet mødt af et rødt tal og har dermed en restskat. Restskatten udgør samlet set 8,4 mia. kr. Det svarer til 9.558 kr. i gennemsnit.

– Selv om vi nu er gået i gang med at udbetale overskydende skat, så er det ikke for sent at kontrollere om alle oplysninger i årsopgørelsen er korrekte. Også i år er det særlig vigtigt at være opmærksom på befordringsfradraget, da det ikke længere bliver fortrykt på årsopgørelsen. Mange har også i 2021 været hjemsendt i perioder på grund af corona-pandemien. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man kun kan få fradrag for de dage, man rent faktisk har været på arbejdspladsen, siger Jan Møller Mikkelsen.

Overskydende skat og restskat er opgjort på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, der er foretaget til og med 31. marts. Den samlede overskydende skat og restskat vil løbende ændre sig, idet fristen for at ændre årsopgørelsen først udløber 1. maj.

Læs mere om overskydende skat for 2021

Se også Bag om årsopgørelsen – fakta og tal