Alt for mange unge får hverken en uddannelse eller et job. Hvis alle unge skal lykkes, kræver det, at vi gentænker vejen til uddannelse og job. Derfor skal 10. klasse laves om, og unge skal have mulighed for at tage et job før en uddannelse, lyder det fra KL i et nyt udspil med 20 anbefalinger.

– 10. klasse skal have en anden rolle og være starten på en ungdomsuddannelse i stedet for afslutningen på folkeskolen. Det skal ruste de unge til i højere grad at kunne vælge en ungdomsuddannelse og gennemføre den.

– Vi skal gøre op med mange års rigide fokus på uddannelse i beskæftigelsessystemet, så det bliver muligt at sende unge direkte i job frem, for at de skal tage en uddannelse først. Det skal give de unge, der hænger fast i kontanthjælpssystemet og har svært ved at gennemføre en uddannelse, mulighed for at få nogle succesoplevelser, der leder dem godt på vej i livet.

Sådan lyder to af anbefalingerne i KL’s nye ungeudspil. Udspillet sætter spot på de 45.000 unge under 25 år, som står uden uddannelse eller job, og som skiftende regeringer og kommissioner i årevis har forsøgt at finde på løsninger for at få godt på vej i livet. Den uddannelsespolitiske målsætning er, at antallet skal være halveret i 2030, og der er derfor brug for at gentænke måden vores uddannelsessystem og beskæftigelsessystem er indrettet på, lyder det fra Thomas Gyldal Petersen og Peter Rahbæk Juel, hhv. formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

– Vi har et stort ansvar – både menneskeligt og samfundsøkonomisk – for at få skabt nogle rammer omkring de unge, der gør, at de kan lykkes i livet. Bag mange af de 45.000 unge gemmer sig et potentiale, som ikke er blevet set, og en følelse af at stå uden for vigtige fællesskaber. Den spiral skal vi have brudt, siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

– Det handler bl.a. om, at vores uddannelsessystem – fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne – skal blive bedre til at rumme alle unge. Derfor skal vi justere i rammerne om undervisningen og prøverne, og vi skal skabe en 10. klasse, som hjælper eleverne på vej til en ungdomsuddannelse frem for kun at være en afslutning på folkeskolen.

– Vi skal blive endnu bedre til at få de unges behov og kompetencer i fokus – også når vi møder de unge i jobcenteret. De seneste års beskæftigelsesindsats har haft et for massivt fokus på at få flere unge til at begynde på ”den rette” uddannelse så hurtigt som muligt. Men vejen er jo ikke snorlige for alle unge, supplerer Peter Rahbæk Juel, der også er borgmester i Odense Kommune, og fortsætter:

– Derfor bør vi få rammerne til at kunne sætte fokus på de unges potentialer og motivation. Også selvom det så betyder, at vejen til en uddannelse starter med et job. I dag ramler for mange unge ind i det ene nederlag efter det andet. Vi skal i stedet kunne møde dem med en tro på, at de har et potentiale og kan lykkes. Og den tro skal lovgivningen så kunne rumme.

KL’s udspil ”Alle unge skal lykkes – gentænk vejen til uddannelse og job” rummer 20 anbefalinger, som spænder fra udskolingen i folkeskolen, overgangene mellem uddannelserne, ungdomsuddannelserne til beskæftigelsessystemet.