I en ny rapport sætter Skattelovrådet fokus på “den tredje gruppe” på arbejdsmarkedet. Rapporten kommer med en række forslag til, hvordan skattereglerne kan ændres for at gøre skat nemmere for gruppen.

De er ikke lønmodtagere i traditionel forstand og heller ikke selvstændigt erhvervsdrivende. De er den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, som omfatter eksempelvis honorarmodtagere og opstartsvirksomheder.

En ny rapport fra Skattelovrådet viser, at den tredje gruppe på arbejdsmarkedet omfatter cirka 300.000 personer, hvordan de beskattes og hvilke udfordringer, der er forbundet med det.

– Jeg vil gerne kvittere for Skattelovrådets rapport, som indeholder mange relevante overvejelser og konkrete forslag til, hvordan skattesystemet kan indrettes mere hensigtsmæssigt for den tredje gruppe på arbejdsmarkedet. For vi må også erkende, at vi har nogle udfordringer med det her område, siger skatteminister Jeppe Bruus.

I januar 2020 fik Skattestyrelsen tilladelse til at indhente kontroloplysninger fra fire platformsbaserede tjenester, der tilbyder tjenesteydelser i form af fx rengøring af private hjem, udbringning af varer eller anden transportservice.

Personer, der udbyder en service på arbejdsplatforme, har ofte selv ansvar for at indberette skat, moms og AM-bidrag. Det kan give udfordringer i forhold til skattebetalingen og øge risikoen for fejl. Skattestyrelsens kontroller viste, at udbyderne i 95 pct. af tilfældene havde angivet forkerte oplysninger.

– Vi kan desværre se, at personer i den tredje gruppe har store problemer med at efterleve skattereglerne. Skattelovrådet peger på, at vi har brug for mere og bedre vejledning af gruppen. Jeg vil derfor bede Skattestyrelsen om tage initiativer til en styrket vejledning, som er målrettet netop den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, siger Jeppe Bruus.

Regeringen vil nu overveje forslagene og drøfte dem med relevante interessenter.