På bare fire år er andelen af danskere, der ikke dyrker nok motion, fordoblet. I nogle kommuner er det helt oppe omkring 65 pct., der ikke er tilstrækkeligt aktive. Det kan blive rigtigt dyrt for samfundet, for inaktivitet øger risikoen for sygdomme. Derfor foreslår SMVdanmark, at kommunerne sætter ind med bl.a. et tættere samarbejde med fx lokale fitnesscentre.

Danskerne sidder alt for meget i sofaen. Værst ser det ud i Lemvig, hvor 22 pct. af indbyggerne er svært overvægtige og 67 pct. ikke lever op til verdenssundhedsorganisationen, WHO’s, anbefalinger til, hvor aktiv man som minimum skal være. Det ser bedre ud på Frederiksberg, hvor 10 pct. er svært overvægtige og 49 pct. er for lidt aktive. Men i flertallet af Danmarks kommuner er mere end 6 ud af 10 for lidt fysisk aktive.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder. Tallene stammer fra Den Nationale Sundhedsprofil.

Det er meget bekymrende tal, mener Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent i SMVdanmark.

– Det går den forkerte vej med danskernes sundhed, og det kan blive rigtigt dyrt for sundhedsbudgetterne, for mennesker i dårlig form bliver lettere syge og er længere tid om at komme sig, siger han og efterlyser handling fra kommunernes side.

– Kommunerne har mange muligheder for at opprioritere sundhedspolitikken i deres kommune – blandt andet gennem et tættere samarbejde med private sundhedsleverandører såsom lokale fitnesscentre. Alle kommuner bør have en ambitiøs forebyggelsesstrategi, hvor et samarbejde med både foreningsidræt og private fitnesscentre kan få flere op af sofaen. Kommunerne bør desuden være langt bedre til at tage ved lære af hinanden, når det gælder det samarbejde, for der er gode erfaringer at lære af, siger Kasper Munk Rasmussen. Han ønsker et katalog over de bedste kommunale indsatser.

Øverst på SMVdanmark ønskeseddel står, at politikerne på Christiansborg i forbindelse med de igangværende sundhedsforhandlinger forpligter kommunerne til at arbejde meget mere systema-tisk med motion og folkesundhed.

Størst problem i landkommuner
Især uden for hovedstadskommunerne og de store byer, står det skidt til, og det er her, udviklingen er mest bekymrende. I landkommunerne er 23 pct. af indbyggerne svært overvægtige, mens det ”kun” er godt 14 pct. i hovedstadskommunerne. Men selvom der er forskelle mellem land- og bykommuner, så går det dog den forkerte vej med danskernes sundhed i alle kommuner.

Kasper Munk Rasmussen peger blandt andet på, at der nogle steder er gode erfaringer med at lokale folkeskoler og fitnesscentre arbejder sammen om idrætsundervisningen, og at man i andre kommuner systematisk tilskynder borgerne til at fortsætte deres træning i fx det lokale fitnesscenter. Det er dog også vigtigt, at de eksisterende administrative barrierer ryddes af vejen, så folkeskoler kan samarbejde med fitnesscentre i regi af “Åben Skole”-puljerne, mener han, ligesom mindrebemidlede familier også bør kunne bruge deres fritidspas til at betale for fitnessabonnementet.

Den store forskel på land og by kalder desuden på nationale kvalitetsstandarder, påpeger Kasper Munk Rasmussen.

– Med ens standarder kan vi sikre, at alle borgere, uagtet hvilken kommune de hører til i, har krav på et vist niveau af sundhedsydelser. Man bør blandt andet sikre klare standarder for f.eks. genoptrænings- og kronikerforløb på tværs af kommunerne. Alle i genoptræning eller med kronisk sygdom skal have tilbud om motionsforløb på recept, hvor deltageren sammen med en sundheds-professionel kan lægge et program, siger han.

Læs analysen her.