Med udsigten til potentielt 100.000 fordrevne ukrainere, der har brug for ophold i Danmark, er det nødvendigt med en koordineret plan og realistiske forventninger til, hvad kommunerne kan løfte, lyder det fra KL’s formand og næstformand.

Regeringen har på et pressemøde fredag eftermiddag meldt ud, at Danmark godt kan forberede sig på at skulle tage imod markant flere fordrevne ukrainere, måske helt op mod 100.000.

– Det er nødvendigt med en koordineret plan for den kommende tilstrømning. Da syrerne kom til landet i 2015, talte vi om kommune nr. 99. Nu taler vi jo om kommune nr. 99, nr. 100 og måske endda nr. 101. Det vil lægge et stort pres på vores dagtilbud, skoler, ældrepleje – ja alle vores velfærdsområder. Også mulighederne for at sikre indkvartering til så mange mennesker vil blive voldsomt udfordret. Vi stiller naturligvis vores kapacitet til rådighed og vil bidrage alt det, vi kan. Vi skal håndtere det her som samfund, men det er nødvendigt også at have realistiske forventninger til, hvilke konsekvenser det her har for vores samfund i øvrigt. Kommunerne kommer til at få betydelige omkostninger forbundet med de opgaver, som vi skal løse. For det vil være en situation, som vi ikke kan håndtere inden for det normale system, siger KL’s formand Martin Damm og fortsætter:

– Derfor er vi også tilfredse med, at ministeren på pressemødet klart tilkendegav, at kommunerne ikke skal ende som sorteper, men at der skal følge penge med denne ekstraordinære opgave. Det vil vi følge op på i den kommende tid.

KL’s næstformand Jacob Bundsgaard supplerer:

– Vi er nødt til at være ærlige og sige, at en så storstilet indsats, som modtagelsen af potentielt 100.000 ukrainere indebærer, vil få konsekvenser for det omkringliggende samfund og på velfærdsområderne. Det vil kræve prioriteringer lokalt, og det vil kunne mærkes. Vi har jo fx ikke flere medarbejdere, vi bare kan sætte ind.

Uanset hvor mange der kommer, vil der være behov for maksimal fleksibilitet i forhold til, hvordan vi som samfund kan håndtere opgaven.

– Med hensyn til de opgaver, vi som kommuner skal løse i den her situation, vil det være helt afgørende, at der sikres fleksibilitet i forhold til de regler og rammer, vi i dag er underlagt. Der er skabt fleksibilitet i integrationsindsatsen og på byggeområdet, men vi får også brug for fleksible rammer på dagtilbud, skole og de øvrige områder, siger Jacob Bundsgaard.