Vejdirektoratet har valgt at støtte to projekter i Fredericia Kommune. Det ene er udbygning af cykelstier på Adelvej, der støttes med 1.2 mio. kr. Her bliver etableret enkelt rettede cykelstier på en 1,2 km lang strækning på Adelvej i Taulov. Det sker for at optimere sikkerheden for de mange cyklister, der skal til skole, sportsaktiviteter eller bor i området. Nyetableringen vil blive forbundet til det eksisterende cykelstinet.

Det andet projekt, som Vejdirektoratet har valgt at støtte, er etablering af enkelt rettede cykelstier på en 800 meter lang strækning langs Indre Ringvej – i begge vejsider, også her for at optimerer sikkerheden for skolebørn og øvrige beboere, der færdes på strækningen. Her støtter Vejdirektoratet med 0,9 mio. kr.

Den økonomiske støtte fra Vejdirektoratet dækker 40 % af de samlede omkostninger for de ovennævnte projekter. De resterende 60 % betales af Fredericia Kommune.

”Fredericia Kommune havde søgt om støtte til 5 projekter hos Vejdirektoratet, der har valgt at give økonomisk støtte til to. Derfor skal vi i By og Teknikudvalget, når vi mødes til august, skabe os et overblik over den økonomi, som vi har til rådighed – og hvordan vi bruger pengene bedst i forhold til de øvrige projekter, som vi gerne vil igangsætte”, udtaler Jean Brahe, Formand for By- og Teknikudvalget.

I Fredericia Kommunes budget er der afsat 2 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 til forbedringer og etablering af nye cykelstier.

”Her er tale om en investering, både konkret i forhold til anlæg og forbedring af nye cykelstier, men også i et bredere perspektiv, da vi i Fredericia Kommune har stor fokus på sundhed, og gerne ser endnu flere benytte cyklen som transportmiddel – der, hvor det er muligt”, slutter Jean Brahe.