Efter Kystdirektoratet har godkendt Marina City, der bla. skal indeholde 1.000 bådepladser ved Kolding Fjord, er der klaget over afgørelsen. Det betyder, at Miljø- og Fødevareklagenævnet skal behandle klagen, før det konkrete arbejde kan gå i gang.

Miljø- og Fødevareklagenævnet giver inden længe besked om, hvor lang tid nævnet skal bruge på at behandle klagen. Der er klaget over Kystdirektoratets og Kolding Kommunes godkendelse af planerne til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagerne har opsættende virkning, og arbejdet kan derfor ikke begynde før klagen er afgjort. Kolding Kommune har udpeget en entreprenør til at udvide havnebassinet, etablere kajanlæg og slæbesteder, anlægge ny strand og opfylde det nye landområde. Det skulle begynde senere året, men afventer nu de tre klager.

Om Marina City

Kolding Havn, Kolding Lystbådehavn og Kolding Kommune samarbejder om Marina City. Marina City skal blive en ny bæredygtig bydel med et attraktivt bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største uden for hovedstadsområdet med ca. 1.000 bådpladser. Her kommer havnepromenade med cafeer, klubhuse, vandsportscenter, servicebygninger, maritime erhverv, værksteder, overnatningsmuligheder og andre aktiviteter tilknyttet lystbådehavnen. Projektet omfatter også en ny strandpark. Planerne giver mulighed for at opføre ca. 325-350 boliger, heraf en fjerdedel almene boliger. Længst mod øst planlægges en klynge af op til 29 moderne husbåde.