Klokken 15:00 startede dagens regionsrådsmøde i Region Syddanmark. Vi er til stede og liveopdaterer.