Rundt regnet 77.500 danskere gik i 2020 til psykolog med tilskud fra det offentlige efter at have fået en henvisning fra deres egen læge. Dette er 800 færre personer end året før, hvor rundt regnet 78.300 gjorde brug af samme tilbud, svarende til et fald på 1 pct.

– Der har været meget snak om Covid-19 pandemiens psykologiske konsekvenser i 2020, men det er altså ikke noget, vi kan se i statistikken over modtagere af psykologhjælp med offentligt tilskud, forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik, Anne-Sofie Dam Bjørkman.

– Snarere fortsætter 2020 den trend, som vi har set siden 2013, hvor færre danskere modtager psykologhjælp med offentligt tilskud.

Det største relative fald i modtagere af psykologhjælp fra 2019 til 2020 skete blandt børn og unge danskere i alderen 0-19 år, hvor antallet af modtagere faldt fra rundt regnet 4.300 til 4.000 personer, svarende til et fald på 7 pct.

Også i de ældre aldersgrupper skete der fald i antallet af modtagere af psykologhjælp. Både blandt de 40-59 årige og 60+ årige lød faldet på 3 pct. svarende til henholdsvis 830 og 300 færre modtagere.

Den eneste gruppe, hvor flere fik offentligt tilskud til psykologhjælp, var de 20-39 årige, hvor antallet af modtagere steg med 2 pct. svarende til 640 flere modtagere. Bemærk at der i denne artikel benyttes afrundede værdier for antallet af modtagere af psykologhjælp.

Modtagere af psykologhjælp med offentligt tilskud efter alder

psyk1

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/SYGPS1

Det offentlige har stigende udgifter til psykologhjælp

Faldet i antallet af danskere, som modtager psykologhjælp med offentlig støtte, sker samtidig med, at det offentliges udgifter til psykologhjælp er stigende.

Således brugte det offentlige rundt regnet 259 mio. kr. på psykologhjælp i 2020, hvilket er 5 pct. mere end i 2019, hvor der blev brugt 246 mio. kr. Udregnet over en 5-årig periode, så er det offentliges udgifter til psykologhjælp steget med 9 pct.

– Stigningen i udgifter kan skyldes flere ting, fx øget brug af den vederlagsfri ordning, hvor unge kan få gratis psykologhjælp, hvis de lider af angst eller depression. Her dækker det offentlige hele modtagerens udgift, hvilket er en relativt større udgift end ved de normale tilskud, forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Anne-Sofie Dam Bjørkman.

– Vi ser også en lille stigning i antallet af kontakter, som danskere har med psykologerne, hvilket også kan drive udgifterne opad.

Danskere havde i 2020 rundt regnet 453.000 kontakter til psykologer med offentligt tilskud, hvilket er 5 pct. flere end i 2019.

Offentlige udgifter til psykologhjælp

psyk2

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/SYGU1

Fakta: Flest kvinder modtager psykologhjælp med offentligt tilskud

I 2020 modtog knap 57.000 kvinder og 21.000 mænd psykologhjælp med offentligt tilskud. Kvinder stod dermed for 73 pct. af modtagerne og mænd for 27 pct.

Antallet af mandlige modtagere af psykologhjælp er faldet med 9 pct. på fem år, mens antallet af kvindelige modtagere er faldet med knap 8 pct.

De mandlige modtagere af psykologhjælp er en smule yngre end kvinderne: Blandt mændene er 50 pct. af modtagerne mellem 20-39 år, mens 46 pct. af kvinderne er i denne aldersgruppe. Blandt de endnu yngre patienter er mænd og kvindernes fordeling den samme.

Kvinderne i alderen 40-59 år står omvendt for 34 pct. af modtagerne mod 31 pct. blandt mændene. Henholdsvis 14 og 15 pct. af de mandlige og kvindelige modtagere af psykologhjælp er 60 år eller derover.

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/SYGPS1