Skrevet af Regionsrådsmedlem Bente Gertz og Folketingskandidat Jens Jonatan Steen, begge fra Socialdemokratiet i Fredericia

Vi skal sundhedsvæsenet tættere på danskerne. Tiden kalder ikke på større geografiske afstande, gigantiske strukturer og afkoblet sundhedsbehandling. Tværtimod skal vi bruge den sunde fornuft og sikre at sundhedsvæsenet tilbyder behandling tættere på, hvor folk bor.

Det er også derfor at den socialdemokratiske regering har afsat 4 milliarder til oprettelse af 25 nye nærhospitaler – hvor vi kæmper for at et bliver placeret i Fredericia. Det er derfor vi har styrket det nære sundhedsvæsen i kommunerne, indført en praksispligt for uddannelseslæger og oprettet såkaldte licensklinikker, hvor regionen står for driften af klinikken, så der kommer flere læger i de dele af landet, hvor der i dag er lægemangel.  

Vi skal have læger og sundhedstilbud helt tæt på alle danskere.

Vi var overbeviste om, at forhandlingerne mellem region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) var afsluttet. Men fra 1. oktober må vi indse, at der ikke kom nogen aftale, om den fremtidige lægevagt i regionen. Vi kan dog alligevel med tilfredshed konstatere, at der er vilje til fortsat forhandling fra PLO, så vi håber på en aftale med lægevagt flere steder i regionen end de 7 steder, lægerne havde ønsket.

Et af argumenterne fra de praktiserende læger lyder, at de mindre konsultationssteder gør arbejdet ”utrygt” for lægerne. Fair nok, men prøv lige at spørge patienterne om den markante forøgelse i afstanden til behandlingen ikke også giver dem større utryghed?

Det er utrygt for kronikeren med sukkersyge, børnefamilierne med et feberramt spædbarn eller plejehjemsbeboerne med lungebetændelse at skulle tage en lang køretur midt om natten for at kunne komme til lægevagt. 

Utrygheden skulle komme af at lægerne arbejder for meget alene og savner de vilkår, man har ved hospitalernes med akutmodtagelse. Vi skal selvfølgelig lytte til lægernes faglige bekymring og have fælles fokus på kvaliteten. Vi ved godt, at vi ikke kan tilbyde alle danskere al form for specialiseret behandling i lige netop deres baghave.

Men når vi nu er i fuld gang med at udrulle 25 nye nærhospitaler på adresser over hele landet, så bør det også tænkes sammen med konsultationsstederne for lægevagten. Lad os lige se på helheden og de øgede afstande før vi acceptere, at man lukker og slukker lægevagten i Fredericia.

Vi har spildt rigeligt med kræfter på decentralisering af borgernære sundhedstilbud og livsvigtige velfærdsinstitutioner. Lad os nu få sundheden tættere på danskerne.