Konservative vil have ansættelsesstop i Fredericia Kommune

0

På baggrund af de nye sparekrav til kommunen hvor byrådet skal til at overveje hvor der skal spares, vil de konservative nu indføre et stop for ansættelser i administrationen.

“Det forekommer os at der over de seneste år er blevet oprettet en række nye administrative stillinger i Fredericia Kommune. Umiddelbart ser det også ud til at den linje forsætter. For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt at vi leverer den bedst tænkelige service til borgerne, og her tænker vi på den borgernære service, altså de varme hænder. For os er flere administrative medarbejdere ikke nødvendigvis lig med bedre service. Nogen gange er der faktisk lig med det modsatte. Derfor er det vigtigt at når vi kigger ind i et budget, hvor det ser ud til at vores serviceramme kan bliver beskåret, samtidig med at vi ser ind i stigende udgifter som vi ikke kompenseres for, sikrer at vi reserverer så mange af vores resurser som muligt til den borgernære service”, skriver Det Konservative Folkeparti i Fredericia, og uddyber:

“Derfor foreslår Den Konservative Byrådsgruppe at der omgående indføres et ansættelsesstop på nyoprettede administrative stillinger og at der ved genbesættelser bliver foretaget en kritisk vurdering af behovet og undersøges om der kan findes alternative løsninger. Der vil stadig kunne oprettes nye stillinger, men disse skal godkendes af økonomiudvalget først. For os er det økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu at kigge ind i dette nu. I bedste fald kan det imødegå nogle af de udfordringer vi kommer til at stå med fra 1. januar. Samtidig er det vigtigt for os at vi sender et politisk signal til borgerne om at vi kigger bredt når vi leder efter besparelser. Det giver ganske enkelt ikke mening at der skal spares på velfærdsområderne, men vi samtidig udvider personalet på det administrative område. Samtidig ønsker vi at få et overblik over nyansættelser foretaget de sidste 2 år, samt udviklingen over antal ansatte på de forskellige niveauer gennem en 5 årig periode. Forslaget fremsendes til gruppeformændene og borgmesteren, i det håb at det kan bliver behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Skulle det ikke finde opbakning ønsker vi forslaget fremsat på et byrådsmøde”.