Det Konservative Folkeparti er tilfreds med at dækningsbidraget i Fredericia Kommune forsvinder. Det betyder at Fredericia nu kan konkurrere med de øvrige kommuner, der heller ikke har et dækningsbidrag. Enhedslisten har kritiseret udmeldingen, men Tommy Rachlitz Nielsen melder klart ud:

– Vi elsker at afskaffe skatter og afgifter. Vi mener ikke at det bringer særlig meget godt med sig. Vi skal have dækket de omkostninger vi har, men heller ikke meget mere. Det har været en konservativ mærkesag i årevis, at dækningsafgiften er noget ubrugeligt bras. Så vi er jublende lykkelige.