Fredericia Kommune betaler i dag dækningsafgift på en række bygninger, som kommunen ejer eller er medejere. Eksempelvis betales der 340.000 kroner årligt i dækningsafgift på messebygningerne på Vestre Ringvej.

I disse dage og timer er politikerne i Fredericia løbende indkaldt til møder med det socialdemokratiske forhandlingsteam. Et af emnerne i årets budgetforhandlinger – som ikke handler om besparelser, er en afskaffalse af dækningsafgiften. Men dykker man ned i detaljen omkring denne skat, som af mange privat betegnes som en skat til erhvervslivet, er der rent faktisk også kommunale kroner at spare.

– Vi er ved at få undersøgt omfanget af, hvor meget Fredericia Kommune selv betaler i dækningsafgift. Denne besparelse vil ryge direkte ned på bundlinjen, hvis vi afskaffer dækningsafgiften nu. Eksempelvis betaler vi i Fredericia Kommune over 340.000 kroner i årlig skat på messebygningerne i Fredericia. Det er bare et eksempel, siger gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Tommy Rachlitz Nielsen og uddyber:

– Vi har tidligere foreslået at fjerne dækningsafgiften med det samme, idet vi kan hente midler hos staten omgående, derudover ønsker vi også at sænke skatten for borgerne, fordi vi som sagt ikke kan bruge alle pengene i kassen alligevel, grundet de rammer, vi har i kommuneaftalen for 2023. Desværre var der ikke politisk enighed i at fjene dækningsafgiften med det samme, men derimod flertal for at gøre det over en årrække, men det giver ingen mening, som vi ser det.

Hvorfor?

– Vi ved, at vi kan få kompensation fra staten ved at fjerne hele afgiften for 2023. Det kan vi ikke være sikre på også sker i 2024. Vi ved ikke om de kompensationsordninger eksisterer i 2024, hvorfor det er vigtigt, at vi fjerner det hele nu. Den nye bonus er samtidig, at vi dermed også sparer penge år 1 på kommunens egne betalinger af dækningsafgiften. Vi afventer stadig at få det samlede beløb fra forvaltningen, men jeg forventer, at vi har det til vores budgetforhandlinger.

Hvordan ser forhandlinger ud, set med jeres briller?

– Vi tager altid et udgangspunkt i, at vi gerne vil være med i budgettet, men det forudsætter naturligvis, at vi får gennemført konservativ politik. Det er vores fornemmelse, at de partier, der tidligere på året kravlede op i træerne er på vej ned igen, hvorfor jeg forventer et bredt budgetforlig, siger Rachlitz Nielsen og slutter:

– Det er i sig selv ikke vigtigt for Det Konservative Folkeparti at opnå et bredt forlig, for os er det vigtigt, at vi får skabt et økonomisk stærkt fundament, som Fredericia Kommune kan bygge videre på. Vi ønsker et fornuftigt budget, som vi kan arbejde videre med næste år.