Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt Jyske Bank A/S’ overtagelse af Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark.

– Vi kontrollerer fusioner for at sikre, at de ikke hæmmer konkurrencen til skade for forbrugere og virksomhedskunder. Selv om begge banker er aktive på en række forskellige markeder, så ændrer fusionen ikke væsentligt på koncentrationen på disse markeder, og vi har ikke fundet belæg for, at konkurrencen skulle blive svækket i særligt omfang. Derfor har vi godkendt denne bankfusion uden at gribe ind.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering er, at fusionen mellem Jyske Bank og Handelsbanken ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Styrelsen har derfor godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller.

Begge selskaber har blandt andet aktiviteter på detail-, engros- og det finansielle bankmarked. Jyske Bank udbyder endvidere realkreditlån gennem datterselskabet Jyske Realkredit, mens Handelsbanken udbyder realkreditlignende lån.

Efter fusionen vil Jyske Banks markedsandele på alle markeder fortsat være under 20 procent, og tilvæksten i markedsandele som følge af fusionen er begrænset. Styrelsen har blandt andet på den baggrund vurderet, at fusionen er uproblematisk for konkurrencen.

Jyske Bank driver bankvirksomhed i Danmark inden for privatkundeområdet, erhvervskundeområdet og private banking-området. Jyske Bank har hovedkontor i Silkeborg og yderligere 80 afdelinger rundt omkring i Danmark.

Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark omfatter 43 filialer i Danmark.

Fusionen blev anmeldt endeligt til konkurrencemyndighederne 27. september 2022 og kunne således godkendes i løbet af få dage.

Dansk fusionskontrol

Konkurrencemyndighederne skal godkende alle større fusioner. Det gælder blandt andet fusioner, hvor mindst en af de deltagende virksomheder har en årlig omsætning over 100 millioner kroner, og den fusionerede virksomhed en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 millioner kroner.

Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.